Zasadala „vinohradnícka“ komisia

Február 2013 / Prečítané 1506 krát
   Prvýkrát tohto roku sa dňa 24. januára zišla Komisia vinohradníctva a vinárstva pri MsZ v Pezinku. Členovia komisie pozitívne zhodnotili stráženie vinohradov a opatrenia na zamedzenie páchania priestupkov a trestnej činnosti vo vinohradoch. Vyjadrili svoju spokojnosť s postupom prác pri revitalizácii chotára. Za vinohradníkov sa všetkým, ktorí v minulom roku pomohli svojou prácou, poďakoval Milan Pavelka. Mestská polícia bude i naďalej kontrolovať dodržiavanie dopravného značenia na vjazdoch do vinohradov, a to počas celého roka. Minuloročné povolenia na vjazd do viníc stratia platnosť 1. augusta 2013. Mesto preto začne už v druhej polovici júna vydávať nové povolenia. Budú inej farby a ich platnosť sa predĺži až na dva roky. Opäť sa budú vydávať aj krátkodobé „vstupky“ najmä v čase oberačiek, a to pre brigádnikov, dopravcov, nákupcov hrozna a pod. V tomto prípade sa odporúča majiteľom automobilov aby si v prípade vzdialenia sa od vozidla dali povolenie za predné sklo.
   V katastrálnom území Grinava ešte neprebehla komasácia a práve tu niektorí majitelia nehnuteľností, cez ktoré prechádzajú účelové komunikácie, robia problémy a bránia ostatným majiteľom pozemkov v prechode cez ne. Predseda VVDP Ing. Baričič požiadal preto o pomoc pri riešení tohto problému Mesto.
   Lukáš Krasňanský informoval o tom, že len za posledný týždeň poľovníci z Grinavy našli v bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí desať srniek zrazených autami alebo strhnutých voľne sa potulujúcimi psami. Zo zvodiek Mestskej polície sme boli informovaní, že podobný problém je aj v Pezinku a na Cajle. Komisia preto požiadala Mestskú políciu o zvýšenú kontrolu dodržiavania VZN č. 1/2013, jedná sa o voľný pohyb psov v chotári, ktorý je zakázaný. To, že sa srnčia zver ocitá v zimných mesiacoch až pri domoch a na sídliskách je aj dôsledkom toho, že ju zo svojho prirodzeného prostredia vytláča človek svojou intenzívnejšou prítomnosťou v prírode, ale aj silnejšia a agresívnejšia danielia a diviačia zver. Ani v súčasnosti nie je nič neobvyklé vidieť vo vinohradoch stáda danielov v počte niekoľko desiatok kusov. Znovu teda budeme nútení požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva o riešenie tohto problému povolením zvýšeného odstrelu.
   Predsedníčka Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov Oľga Bejdáková oznámila predbežné termíny dobrovoľných brigád zameraných na revitalizáciu chotára, a to 16. marca a 13. apríla. Oznámila aj termín tradičných Vínnych trhov, ktoré budú 26. a 27. apríla v Pezinskom kultúrnom centre a termín podujatia Víno a levanduľa, ktoré bude priamo vo vinohradoch 7. júla 2013.
   Komisia navrhla zvážiť premiestnenie informačných tabúľ z vinohradníckeho náučného chodníka do priestorov blízko rybníka, kde by boli viac na očiach, pretože pravidelne dochádza k ich poškodzovaniu.
   Riaditeľ Malokarpatského múzea Martin Hrubala informoval o pripravovaných tradičných akciách akými sú Pezinské vínne pivnice a sviatok sv. Urbana.
   Na záver stretnutia komisie vystúpil primátor Oliver Solga a navrhol niekoľko spôsobov podpory vinohradníctva zo strany Mesta. Jednou z nich je zaplatiť z rozpočtovej položky Revitalizácia krajiny pracovníka na dohodu, ktorému mesto zapožičia motocykel Babeta alebo bicykel a mobil. Tento pracovník by sa počas dozrievania hrozna, a v čase oberačiek pohyboval v chotári, kontroloval by ho a bol by aj kontaktnou osobou medzi majiteľom vinohradu a Mestom či políciou. Zároveň by mal na starosti aj prevádzku rámp pri vstupoch do vinohradov.
   Primátor tiež ubezpečil prítomných, že oddelenie životného prostredia MsÚ opakovane vyzve majiteľov neobrábaných vinohradov, aby sa o ne starali v zmysle zákona a likvidovali náletové buriny a kroviny, v ktorých sa zdržuje zver. V tomto prípade bude úrad ukladať aj sankcie. Informoval tiež o príprave možností ukladať révu z viníc a z orezávok stromov na Dubovom vŕšku, kde sa tento odpad bude štiepkovať a využívať v kotolni na Severe.
   Zdôraznil tiež, že osobne dohliadne na celoročné kontroly vjazdu automobilov do vinohradov a na pohyb nežiaducich osôb, vrátane motocyklistov na terénnych motorkách, troj- a štvorkolkách.
   Ďalšie zasadanie komisie bude v mesiaci máj. Dovtedy komisia očakáva podnety aj zo strany občanov či dotknutých osôb.
 
Gabriel Guštafík,  predseda Komisie vinohradníctva a vinárstva pri MsZ v Pezinku.
 

Ohodnoťte článok: