Vyhlásenie literárnej súťaže „O cenu primátora mesta Pezinok“

Február 2013 / Prečítané 1569 krát
   Ako každý rok, aj v tomto roku vypisuje Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom literárnu súťaž „ O CENU PRIMÁTORA MESTA PEZINOK “. V tomto roku sa uskutoční už dvadsiatyprvý, ročník tohto podujatia, ktoré dáva šancu mladým literárnym talentom. Cieľom súťaže je podporiť a propagovať literárnu tvorbu u detí a mladých ľudí, ktorí možno v budúcnosti nadviažu na literárne úspechy mnohých významných spisovateľov, ktorí dnes žijú v našom meste.
   Podmienky súťaže umožňujú prihlásiť sa všetkým žiakom a študentom, ktorí v Pezinku študujú, ale aj tým, ktorí tu majú trvalé bydlisko a navštevujú školy mimo Pezinka. Súťaž je vyhlásená v dvoch vekových kategóriách, a to pre žiakov základných škôl a žiakov stredných škôl. Téma v oblasti POÉZIE a PRÓZY je ľubovoľná, rovnako ako rozsah prác. Podmienkou je odovzdať súťažnú prácu v troch strojom (počítačom) písaných exemplároch.
   Práce musia byť doručené do 15. mája tohto roku na adresu Pezinského kultúrneho centra, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, alebo osobne pani D. Debnárovej, ktorá je organizačnou tajomníčkou súťaže a poskytne tiež všetky ďalšie informácie. Kontakt: tel. č.: 6413933, 6412093.
   Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže bude 13. 6. 2013 počas slávnostného zasadania Mestského zastupiteľstva v Pezinku pri príležitosti udeľovania mestských ocenení.
 

Ohodnoťte článok: