Mestské zastupiteľstvo rokovalo

Február 2013 / Prečítané 1118 krát
   Po prvýkrát v tomto roku zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 14. februára. Vo svojom programe malo dve desiatky bodov, medzi ktoré patrila aj Správa o stave civilnej ochrany v našom meste a zoznam osôb Krízového štábu mesta v prípade mimoriadnych udalosti. Všetci poslanci dostali zoznam kontaktných čísiel, na ktoré môžu hlásiť mimoriadnu udalosť, haváriu a pod., alebo sa informovať, v prípade, že budú požiadaní spoluobčanmi.
   Ďalším bodom rokovania bolo vyhodnotenie účasti na zasadnutiach komisií. Primátor skonštatoval veľmi dobrú účasť jednotlivých poslancov MsZ.
   Horšie je to s niektorými nominantmi politických strán či profesných združení, kde mnohí členovia majú veľkú absenciu, alebo nechodia na komisie vôbec. Poslanci sa zaoberali aj prijatými rozpočtovými opatreniami za minulé dva mesiace. Schválený bol podnikateľský zámer na vybudovanie šatní, bufetu a sociálnych zariadení v areáli hokejbalového klubu na Fajgalskej ceste, kúpa nehnuteľností bývalých CO skladov na Cajle a predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov na Malokarpatskej ulici. Primátor informoval okrem iného aj o priebehu prác na dopravnom termináli na železničnej stanici i o neoficiálnom potvrdení grantu ISRMO vo výške 1,7 mil. eur pre sídlisko Sever.
   Kriticky sa primátor vyjadril k otvorenému listu ministrovi Jahnátkovi, ktorý uverejnila občianska iniciatíva v Grinave a podpísal ho aj poslanec MsZ Milan Grell. V liste sa písalo o neodbornosti pracovníkov ministerstva, ich nekorektnosti a zaujatosti pri rozhodovaní o projekte
„Revitalizácia – obnova parku v historickej časti Grinava“, ktorý ministerstvo neschválilo. Celý neúspešný projekt bol práve pod gesciou poslanca M. Grella a spoločnosti, ktorá projekt pripravovala. Primátor označil tento list za osobnú iniciatívu niektorých občanov Grinavy, poškodzujúcu záujmy mesta a naopak ilustroval dlhodobo veľmi dobrú spoluprácu s ministerstvom. Vo svojom liste ministrovi vyzdvihol primátor veľmi korektnú a vysoko odbornú spoluprácu s úradníkmi tohto ministerstva pri doterajšej spolupráci na mnohých projektoch, v ktorých mesto čerpalo finančné prostriedky EÚ práve v spolupráci so štátnymi úradníkmi. Dištancoval sa od tejto súkromnej iniciatívy a ubezpečil ministra Ľubomíra Jahnátka o pretrvávajúcom záujme o dobrú spoluprácu a súčinnosť pri príprave projektov s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: