Pezinčania opäť na Ústavnom súde

Február 2013 / Prečítané 1075 krát
   Ústavný súd SR v Košiciach sa bude znova zaoberať kauzou pezinskej skládky odpadov v Novej jame. ÚS SR prijal na ďalšie konanie podanie Najvyššieho súdu SR, ktorý sa zaoberá odvolaním sa mesta Pezinok voči rozsudku bratislavského Krajského súdu, ktorý zrušil všeobecne záväzné nariadenie mesta Pezinok o územnom pláne.
   Podľa vyjadrenia primátora pre média: „Krajská prokuratúra pred časom podala návrh na vyslovenie nesúladu nášho Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväzných častí územného plánu so zákonom na Krajský súd v Bratislave. Záväzné časti sa týkali aj funkčného využitia dotknutej skládky odpadov. Krajský súd v Bratislave zrušil naše VZN z roku 1997. Voči uvedenému rozsudku sme podali odvolanie na Najvyšší súd SR, pričom sme namietali hlavne skutočnosť, že v zmysle Ústavy SR všeobecné súdy (čím sa myslí aj KS, NS SR) nie sú príslušné skúmať súlad VZN so zákonom. Uvedená príslušnosť prináleží len Ústavnému súdu SR a len na návrh generálneho prokurátora. Najvyšší súd sa stotožnil s nami uvedenou argumentáciou, prerušil konanie a požiadal Ústavný súd SR, aby vyslovil svoj jednoznačný názor a usmernil ďalší postup vo veci.“
   Je to už druhý prípad, keď sa ÚS SR bude zaoberať podaním v súvislosti s kauzou „Pezinská skládka“. Základnou otázkou, ktorou sa ÚS SR bude zaoberať je v tomto prípade skutočnosť, či môžu všeobecné súdy posudzovať súlad všeobecne záväzných nariadení so zákonom. Rozhodnutie je dôležité už i preto, že bude precedensom pre rozhodovanie samosprávnych orgánov na Slovensku v budúcnosti.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: