Krátky poslanecký medzisúčet

Február 2013 / Prečítané 1257 krát
   Prvé riadne zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2013, ktoré sa konalo 15. februára, bolo zároveň aj „štartom“ do obdobia postupného bilancovania. Rok 2013 je totiž posledným rokom funkčného obdobia zastupiteľstva BSK a zároveň rokom volieb do tohto samosprávneho orgánu.
   Práca župného zastupiteľstva je akoby „mimo“ každodenného pohľadu občanov. Tí sa prirodzene sústreďujú viac na prácu obecných poslancov. Toto fungovanie „bokom“ sa však v okamihu presunie do centra pozornosti, ak sa objaví problém: v oblasti správy regionálnych ciest, v oblasti činnosti stredných škôl, v oblasti zabezpečenia určitej úrovne zdravotníckych služieb, v šírke a kvalite kultúrnej ponuky, ktorá presahuje teritórium obce, v oblasti funkčného využívania územia, ktoré je v správe zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Poslanecká práca v zastupiteľstve samosprávneho kraja je sústredená predovšetkým do odborných komisií, ktoré podrobne prerokúvajú a pripomienkujú materiály určené pre rozhodovanie v zastupiteľstve. Mesto Pezinok a jeho najbližšie okolie zastupujeme spolu s primátorom Solgom v komisiách školstva, kultúry, európskych záležitostí a cestovného ruchu (R. Bílik) a v komisii územného plánovania a regionálneho rozvoja (O. Solga). Z hľadiska záujmov regiónu, ktorý zastupujeme, ide o kľúčové pozície, čo sa pokúsim potvrdiť.
   Bratislavský samosprávny kraj pripravuje nový územný plán vyššieho územného celku a centrálne miesto v ňom má napr. vyčlenenie územia pre cestný obchvat Pezinka a územným plánom garantovaná ochrana vinohradov. Sme nesmierne radi, že poslanci BSK väčšinovo uznávajú, že vinohrady a vinohradníctvo sú neoddeliteľnou súčasťou malokarpatskej krajiny, tradičným odvetvím, ktoré produkuje nielen víno, ale aj pracovné miesta a je neodmysliteľnou súčasťou ponuky nášho regiónu pre jeho návštevníkov. Toto všetko si ochranu určite zaslúži. Stredné školy v Pezinku, ale aj v Modre, sú v rovnakej problematickej situácii ako školy v Bratislave. Napriek tomu sa nám podarilo udržať počet škôl v Pezinku i v Modre a aj rozsah ich vzdelávacej ponuky. To všetko v situácii, keď sa sme museli rozhodovať a aj rozhodli o redukcii a spájaní stredných škôl v Bratislave. Navyše, BSK odpredal mestu Pezinok budovu bývalého SOU na Štefánikovej ulici, v ktorej je dnes, po rekonštrukcii priestorov, dôstojné sídlo ZUŠ E. Suchoňa. V Pezinku má svoje sídlo Malokarpatská knižnica a Malokarpatské múzeum. Obe inštitúcie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a pre obe sa nám, v pozícii členov výberových komisií, podarilo zabezpečiť také personálne obsadenie na miestach riaditeľov, ktoré obom tradičným súčastiam kultúrneho života v Pezinku a okolí umožní pokračovať v doterajšej kvalitnej práci. Boľavým miestom bratislavského kraja je kvalita ciest, ktoré župná samospráva spravuje. Aj tu sa však črtajú prvé pozitívne výsledky: zrekonštruovaná cesta v obci Vinosady, nový most medzi Pílou a Častou ako náhrada za ten, ktorý zničila povodeň a pripravená rekonštrukcia cesty na Pezinskú Babu, ktorá by sa mala začať na jar.
   Tešíme sa spolu s Oliverom Solgom z týchto výsledkov a tešíme sa aj z toho, že práca zastupiteľstva BSK a Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa nezviditeľňuje škandálmi, ale starostlivosťou o veci, ktoré, ak fungujú, môžu občania vnímať ako samozrejmosť.
 
Prof. PaedDr. René Bílik, CSc., poslanec BSK
 

Ohodnoťte článok: