Poďakovanie

Január 2013 / Prečítané 1166 krát
Dňa 10. januára 2013 tíško odišla do večnosti vo veku 96 rokov moja drahá babička
Alžbeta SANDTNEROVÁ
z Grinavy. Ďakujem všetkým tým, ktorí ju spolu s rodinou odprevadili na poslednej ceste v sobotu 12. januára 2013. Vy, ktorí ste ju poznali, nesmúťte, že odišla, ale tešte sa, že tu s nami bola. Za celú rodinu Sandtnerovú Mirka Záhumenská.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí na poslednej ceste dňa 3. 1. 2013 odprevadili nášho drahého otca, dedka a brata
Jána JANÁSA.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary ďakujú deti s rodinami.
 
  Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 4. 1. 2013 naposledy rozlúčili s našim drahým zosnulým
Jánom BEDEČOM.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Manželka Zdenka, deti s rodinami a vnúčatá.

Ohodnoťte článok: