Nové knihy

Január 2013 / Prečítané 969 krát
   Vydavateľstvo Osveta a Univerzita Komenského v Bratislave vydali knihu, ktorá poteší nielen odborníkov z oblasti farmácie a medicíny, ale aj laikov, ktorí sa zaujímajú o fytoterapiu, teda liečivé účinky rastlín. Knihu FYTOTERAPIA v súčasnej medicíne napísala trojica odborníčok v tejto oblasti a jednou z nich je aj PharmDr. Silvia Fialová, PhD. Napriek tomu, že pochádza z Modry, je v Pezinku dobre známa vďaka účinkovaniu v Akadémii tretieho veku, kde prednášala o možnostiach využitia liečivých rastlín v medicíne a popularizovala využitie tohto alternatívneho prostriedku pri liečení rôznych ochorení.
   Slovenská technická univerzita v Bratislave vydala koncom minulého roka záslužnú odbornú publikáciu nazvanú BIOMASA – obnoviteľný zdroj energie. Jedným z troch autorov je aj náš spoluobčan a odborník na túto problematiku Ing. Milan Koleják, CSc, ktorý sa využiteľnosti alternatívnych zdrojov energie a konkrétne biomase venuje už bezmála dve desiatky rokov.
   Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré bolo vydavateľom knihy Kamene akademickej maliarky Júlie Piačkovej, pripravilo 18. januára slávnostnú prezentáciu tejto knihy za účasti autorky a pozvaných hostí.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: