ZUŠ Eugena Suchoňa má talenty

Január 2013 / Prečítané 1352 krát
Martina PepuchováMartin Mikula   Spevácke a dychové oddelenie pezinskej ZUŠ si v decembri 2012 pripísalo k svojim úspechom nové víťazstvá. Na celoslovenskej súťaži „Dni Miloša Ruppeldta“ v Bratislave reprezentovali našu ZUŠ traja žiaci: flautistky Martina Pepuchová a Petra Noskovičová a malý spevák Martin Mikula. Na naše veľké prekvapenie a radosť sa všetci traja súťažiaci z Pezinka vrátili domov s ocenením. A nie hocijakým. V silnej konkurencii ZUŠ z celého Slovenska získala v súťaži v hre na dychových drevených nástrojoch v 1. kategórii 2. miesto Martina Pepuchová a v 3. kategórii 3. miesto Petra Noskovičová. Toto vynikajúce umiestnenie oprávňuje obe Petra Noskovičovádievčatá vystúpiť na celoslovenskom hudobnom Festivale Eugena Suchoňa v Pezinku v októbri 2013.
   Milým prekvapením bolo aj súťažné vystúpenie Martinka Mikulu, ktoré v 2. kategórii sólového klasického spevu porota ocenila čestným uznaním.
   Úspechy pezinskej ZUŠ na celoslovenských súťažiach svedčia jednak o talente a pracovitosti uvedených žiakov, ale aj potvrdzujú kvalifikovanú a zanietenú prácu zo strany ich pedagógov – učiteľa hry na dychové drevené nástroje Mariána Mráza a učiteľky spevu Bc. Evy Rosenbergerovej. Spoľahlivou oporou súťažiacim bola korepetítorka Mgr. Andrea Smolková.
   Všetkým blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
 
Mgr. Zuzana Andelová

Zľava: Martina Pepuchová, Martin Mikula a Petra Noskovičová.