Prvý pezinský letec

Január 2013 / Prečítané 1513 krát
Lietadlo Brandenburg C. I.    Túžba lietať sprevádzala ľudstvo už od pradávna. Najstaršie známe pokusy boli zaznamenané v 6. storočí v Číne, kde sú zdokumentované prvé snahy o lietanie na šarkanoch. Trvalo však celé stáročia, kým človek naozaj prvýkrát vzlietol na stroji, ktorý bol schopný ovládať. Prvý riadený let lietadlom uskutočnili bratia Wrightovci v roku 1903. V nasledujúcich rokoch zaznamenalo letectvo prudký rozmach, ktorý ešte podporilo vypuknutie prvej svetovej vojny. Generáli veľmi skoro pochopili význam tohto nového dopravného prostriedku a v plnej miere ho využívali. Zrazu sa desiatkam a stovkám mladých mužov splnil sen vzniesť sa k oblakom. A zároveň ďalšie desiatky a stovky zomierali v oblakoch pri leteckých súbojoch.
 prvý pezinský letec Ľudovít Dait   Medzi nich patril aj Pezinčan Ľudovít Dait. Bol jedným z tých smutných hrdinov, ktorých mená sú vytesané do pomníkov na pamiatku prvej svetovej vojny v Pezinku ako jediná pripomienka, že vôbec žili. Donedávna to bolo len meno, až vďaka ochote príbuzných sa z jeho krátkeho života stal príbeh. Príbeh jedného z necelých troch desiatok vojnových pilotov zo Slovenska, bojujúcich v prvej svetovej vojne.
   Začína v roku 1916. 8. mája obdržal mladý Ľudovít Dait letecký preukaz a krátko na to nastúpil do Leteckej stotiny č. 9 (Flik 9), ktorá bola súčasťou XXV. zboru feldmaršála Hofmana, pôsobiaceho na východnom fronte v Haliči. Letecký oddiel, v ktorom Dait pôsobil, sa zameriaval najmä na podporu delostrelectva a pechoty ako prieskumná a pozorovacia jednotka. Operoval z letiska pri meste Mielec, v juhovýchodnej časti dnešného Poľska. Už 31. októbra 1916 obdržal čatár Dait bronzovú medailu za statočnosť III. triedy. Onedlho nasledovala strieborná medaila II. triedy. Ako svedčia dokumenty, často písal domov. Posledný list poslal 6. apríla 1917. O niekoľko mesiacov padol v boji. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tak stalo 11. novembra 1917, kedy bolo jeho lietadlo Brandenburg C.I. zostrelené ruským lietadlom počas fotografovania ruského zákopového systému v blízkosti dediny Zelena. Krátko na to bolo medzi rakúsko-uhorským a nemeckým velením na jednej a ruským velením na strane druhej uzatvorené prímerie a Letecká skupina č. 9 bola prevelená na talianske bojisko. Toho sa však už prvý pezinský pilot Ľudovít Dait nedočkal.
   Poznámka: Podrobnosti o vojnovom živote Ľudovíta Daita sme sa dozvedeli z jeho súkromného archívu, za sprístupnenie ktorého chcem poďakovať jeho príbuzným z Pezinka.
 
Peter Wittgrúber, Mestské múzeum v Pezinku

Ohodnoťte článok: