Úspešný rok pre preventívnu činnosť v Pezinku

Január 2013 / Prečítané 989 krát
   Mestská polícia v súčasnosti vyhodnocuje výsledky veľkého množstva preventívnych aktivít, ktoré realizovala v uplynulom roku. Považuje ho za jeden z najúspešnejších, lebo priniesol okrem spokojnosti žiakov, pedagógov i rodičov významné ocenenia z národných i medzinárodných súťaží. Začneme pozitívami zo škôl, od ktorých získali za rok až 82 pochvalných vyjadrení za prevenčné akcie pre žiakov a pedagógov. Uskutočnili ich viac než 150. Projektom „Poznaním k hodnotnému životu “ sa umiestnili na prvom mieste v národnej súťaži prevencie kriminality. Následne úspešne reprezentovali naše mesto a súčasne Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži Európskej únie vo finále medzi najlepšími. Okrem toho koordinátor prevencie kriminality získal zlaté ocenenie za inovatívne programy v oblasti prevencie. O tom, že prevencia v našom meste nie je plytvanie z mestskej kasy, svedčí okrem uvedených pozitív aj fakt, že na realizáciu projektu sa mestským policajtom podarilo v roku 2012 opätovne vybaviť až 8 000 Eur zo štátnej dotácie. Tento rok sa budú znovu uchádzať nielen o dotáciu a úspechy v súťažiach, ale hlavne o priazeň detí i dospelých v Pezinku.
 
Bc. Miroslav Schlesinger, Oddelenie prevencie kriminality
 

Ohodnoťte článok: