Ďakujeme vám, že môžeme pomáhať

Január 2013 / Prečítané 1504 krát
   V minulom roku časopis Pezinčan priniesol článok o Neziskovej organizácii Lepšia cesta, n. o. Centrum sociálnej a psychologickej pomoci, ktorá pomáha ľuďom závislým od alkoholu a omamných látok. Hoci naša organizácia vznikla už v roku 2010, v Pezinku začala pôsobiť len vlani. Počas tohto obdobia však narastal záujem o našu prácu, na čom má svoj podiel pomoc mesta ale aj publicita v časopise Pezinčan.
   Prvoradým cieľom Lepšej cesty je pomáhať ľuďom, ktorí sú závislí od alkoholu alebo iných omamných látok. Nezriedka sa však na nás paradoxne obrátia nie tí, ktorí závislosťou trpia, ale ľudia z ich okolia – rodičia, partneri, deti a priatelia. Závislí jedinci si často neuvedomujú, aké ťažkosti spôsobujú druhým naokolo, a bývajú to práve oni sami, čo si svoj problém priznajú ako poslední.
   Niektorí si myslia, že závislosť je možné vyliečiť. Nie je to pravda. V súčasnosti nepoznáme spôsob, ako by napríklad jedinci závislí od alkoholu mohli opäť bezpečne konzumovať alkohol, ako pred vznikom závislosti.
   Nie je to možné, pretože vzniká recidíva. Na druhej strane je možný život bez alkoholu a bez drog, ktorý nazývame abstinenciou.
   Abstinencia je spôsob života. Je to nový začiatok, ktorý vyžaduje veľa úsilia zo strany závislého, ale aj zo strany okolia. V živote každého z nás sú totiž situácie, ktoré nás oslabujú a oberajú o predsavzatie vytrvať. Jedným z najťažších období abstinencie je prechod z ústavného liečenia (alebo resocializácie) do chodu normálneho života so všetkými jeho nástrahami.
   Práve v tejto fáze ponúkame závislým ľuďom pomocnú ruku. Od polovice roka 2012 sme zriadili denný stacionár, ktorý dáva útočisko tým, ktorí nemajú stály pracovný pomer alebo sú nezamestnaní. Snažíme sa tak vytvoriť bezpečný priestor pred hrozbou možnosti recidívy, ktorá by mohla vzniknúť z rôznych príčin: strata režimu dňa, ohrozujúce okolie a pod. Cieľom je starať sa o klienta až do času, kým si nenájde prácu.
   Naša existencia nie je samozrejmosťou. Činnosť neziskovej organizácie je hradená z prostriedkov Úradu vlády SR, VÚC BSK a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, preto ju poskytujeme pre všetky rizikové skupiny bezplatne. Finančné krytie nám v minulom roku umožnilo, že sme sa mohli rozrásť z dvoch na piatich terapeutov.
   Mediálnu podporu nám poskytol mesačník PEZINČAN cez ktorý sa o nás dozvedeli noví klienti – hlavne rodičia drogovo závislých tínedžerov. Mestský úrad v Pezinku na čele s primátorom Mgr. Oliverom Solgom nám pomohol získať priestory, v ktorých vykonávame terajšiu činnosť. Bez osobnej iniciatívy pána primátora by naša organizácia nemohla poskytovať služby v terajšom rozsahu.
   Veľkú podporu nachádzame aj u primárky Kliniky drogových závislostí v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela, MUDr. Ivany Dušekovej, ktorá okrem tradičných abstinentských klubov v Pezinku a okolí ukazuje pacientom možnosť doliečovania aj v našej organizácii. Lepšia cesta vďaka nej v súčasnosti nadviazala úzku spoluprácu s Pinelovou nemocnicou.
V tomto roku by sme chceli bližšie spolupracovať aj s inými oddeleniami Mestského úradu Pezinok, s Klubom abstinentov v Pezinku a so školami.
   Budeme veľmi radi, ak na Lepšej ceste stretneme ešte ďalších ľudí dobrej vôle, ktorým naša práca dáva zmysel. Ďakujeme

   Terapeutický tím Lepšia cesta, n.o. (Mgr. Barbora Sládeková, MUDr. Libor Kišš, Mgr. Lucia Lukovičová Lesayová, Mgr. Štepánka Bulová, Mgr. Jana Beňušková). www.lepsiacesta.sk
 

Ohodnoťte článok: