Žiadosti o dotácie z BSK

Január 2013 / Prečítané 1005 krát
   V tomto roku rozdelí Bratislavská župa na dotáciách 270 000 €. Žiadosti o veľké dotácie nad 2 500 € možno podávať do 25. februára 2013. Žiadosti o malé dotácie do 2 500 € možno podávať priebežne do 30. septembra 2013.
    Dotáciou možno podporiť verejnoprospešné projekty, ktoré rozvíjajú novátorské a netradičné aktivity v regióne či podporujú rozvoj cestovného ruchu a poskytovanie sociálnych služieb v kraji. Dotácia môže slúžiť aj na ozdravenie a ochranu životného prostredia, zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva na území BSK, môžu sa jej prostredníctvom spolufinancovať projekty podporované z fondov Európskej únie, organizovať vzdelávacie aktivity, kultúrne podujatia či spomienkové akcie. Dotáciou možno podporiť aj organizovanie športových podujatí a športových súťaží alebo účasť na nich v Slovenskej republike alebo zahraničí. Vlani Bratislavská župa podporila sumou 240-tisíc eur spolu 168 projektov. 
 
(pv)
 

Ohodnoťte článok: