Rok 2012 v pezinských vinohradoch

Január 2013 / Prečítané 1213 krát
   Aký bol práve skončený rok z pohľadu vinohradníkov a vinárov? Nuž, každý má na to asi svoj názor a nemusí so mnou súhlasiť, ale podľa mňa vcelku úspešný. Úroda bola slušná, kvalita nadpriemerná. Množstvo hrozna nebolo rekordné, lebo niečo zobrali zimné mrazy, niečo mimoriadne sucho, niečo divá zver. Na druhej strane nebol problém s hubovými ochoreniami, usporilo sa čosi na drahej chémii a teda aj kvalita bola lepšia. Obišlo nás aj krupobitie. Človek by povedal, že vinohradníci môžu byť spokojní. No nie vždy to bolo tak. Viacerí o tom vedia svoje. Problém neobrobených viníc je už dlhodobejší a má viacero príčin. Mať v susedstve takýto vinohrad nie je žiadne terno. Choroby, burina, útočisko zveri, mám s tým osobnú skúsenosť. Tak ako aj môj známy, ktorému zničil požiar, čo vznikol v čase najväčšieho sucha v takomto opustenom vinohrade, dva krajné riadky jeho vzorne obrobeného vinohradu... Apelujem na všetkých majiteľov takýchto neobrobených vinohradov, aby toto riešili. Chcem im pripomenúť, že každý majiteľ vinohradu je zo zákona povinný ho obrábať. Ak ho nechce obrábať, nech ho prenajme alebo predá za cenu obvyklú v danom čase a lokalite. Viem, že sú záujemcovia o kúpu vinohradu, len nikto nechce predať, a ak aj chce, tak pýta nereálnu cenu. Ľudia žijú v nádeji, že raz to budú stavebné pozemky. Chcem im odkázať, že tak skoro nebudú. Mesto Pezinok pripravuje nový územný plán, v ktorom bude zadefinované, kde bude možné stavať. Vinohrady to rozhodne nie sú. Tie chceme chrániť pre budúce generácie. Územný plán je niekoľkoročný zdĺhavý a náročný proces, a ten náš je pred dokončením. Nebyť neodôvodnených prieťahov Krajského stavebného úradu, kde návrh ÚPN leží, bol by už pravdepodobne schválený Mestským zastupiteľstvom. Po dohode vo vinohradníckej komisii sme sa rozhodli majiteľov neobrábaných vinohradov upozorniť na ich povinnosti. Chrániť vinohrady chce aj VÚC Bratislava vo svojom ÚPN. Primátori a starostovia z nášho VÚC podpísali memorandum o ochrane vinohradov. Poslanci a župan žiadajú Národnú radu, aby prijala zákon o ochrane malokarpatských vinohradov, tak, ako tomu bolo do nedávna.
   My tu, v Pezinku, sme sa rozhodli konať a snažíme sa zaviesť vo vinohradoch určitý režim a poriadok. V spolupráci s mestom sme rozbehli viaceré akcie. Primátor nám vychádza maximálne v ústrety, viaceré podnety vyšli od neho, je vidno, že ako Pezinčana ho problematika vinohradníctva chytila za srdce, dokonca až tak, že sa osobne zúčastňuje všetkých brigád. Po dlhom čase boli v rozpočte na vinohradníctvo a rekultiváciu krajiny vyčlenené peniaze vo výške 10 tis. Eur, ktoré sme bez problémov minuli. V r. 2013 je to síce len polovica, 5 tis. Eur, ale v čase keď iné mestá a obce majú problém s udržaním svojich vitálnych funkcií vďaka aj za to. Vinohradníci každoročne platením daní za pôdu pomáhali napĺňať mestskú kasu a málo sa im z toho vrátilo. Teraz sa to mení. Osadenie zákazových značiek pre motorové vozidlá nám pomohlo eliminovať pohyb nežiadúcich osôb v chotári. Rozmáhajúce sa krádeže, pochybné stretnutia rôznych dílerov, motorkári, štvorkolkári, ba dokonca ťažký úraz spôsobený vodičkou, ktorá sa učila vo vinohradoch jazdiť s tereniakom nás prinútili k tomuto kroku. Ako dôsledok toho museli všetci majitelia, nájomcovia, zamestnanci vinárstiev ísť na MsÚ a vybaviť si pre svoje motorové vozidlá povolenia na vjazd. V r. 2013 tieto povolenia stratia platnosť. Včas oznámime, kedy začnú na MsÚ vydávať nové. Ešte sa nerozhodlo, či budú platiť rok, alebo budú na dlhšie obdobie. Na čas oberačiek mesto vydávalo aj tzv. oberačkové povolenia s obmedzenou krátkou platnosťou pre brigádnikov a iných, napr. dopravcov alebo nákupcov hrozna. Počas dozrievania hrozna, od 15. augusta do konca oberačky, čo bolo tento rok skoro, koncom septembra, boli na vjazdoch do chotára v Pezinku a čiastočne na Cajle opravené a uzamknuté rampy zamedzujúce vjazd mot. vozidlám. Počas hlavných oberačiek sme ich cez víkend počas dňa otvárali. Mimo víkendu sme ich otvorili na požiadanie alebo sme poskytli kľúče od rámp. Ako budeme postupovať v r. 2O13 včas oznámime v časopise Pezinčan, v Pezinskej televízii alebo oznamom vo vitríne, ktorá by nám mala pribudnúť na námestí niekde pred vinotékou. Väčšina vinohradníkov tieto opatrenia chápe, vedia, že sú v ich záujme. Najviac to vadilo tým ľuďom, ktorých nároky sú, poviem to slovami klasika – terciálne. Samozrejme, budem rád, ak svoje pripomienky adresujete na vinohradnícku komisiu. Iste ste si všimli, že nikde nespomínam Grinavu. Nie je to zámer, ale v tomto katastrálnom území ešte neprebehla komasácia pôdy. Po komasácii budú vyjasnené majetkoprávne vzťahy a potom sa môže prikročiť k podobným opatreniam ako v Pezinku, samozrejme ak budú Grinavania chcieť.
   Divá zver a škorce – problém, ktorý sa posledné roky vymyká spod kontroly. Zjari mladé, chutné výhonky viniča decimovala zver, hlavne daniele – invázny druh, počas dozrievania nastúpili diviaky a škorce. Zúfalí vinohradníci sa bránili, kto ako vedel a mohol. Robili oplotenia, zasieťkovávali, čo im nesmierne zvyšovalo náklady. Tie ploty, okrem toho, že sú škaredé, nemajú v extraviláne čo hľadať, ale čo majú vinohradníci robiť? Siete proti vtáctvu ešte aj teraz špatia chotár. Často v nich uviaznu bažanty, zajace, spevavé vtáctvo. Vyzývam preto majiteľov vinohradov, aby ich odstránili. Napísali sme aj na ministerstvo pôdohospodárstva, sekciu poľovníctva, žiadosť o riešenie daného stavu a žiadali zvýšený odstrel pre poľovníkov, najmä danielov. Zamietli nám ju nekvalifikovaným spôsobom. Napísali sme preto sťažnosť na postup obvodného lesného úradu, ktorý našu žiadosť riešil z poverenia ministerstva. Do dnešného dňa nám z ministerstva neprišla žiadna odpoveď. Toto už nie je len problém Pezinka. Kto trochu sleduje danú problematiku, vie o čom hovorím.
   Vínna turistika je fenomén, v ktorom sa prelínajú dva svety: vinársky a turistický. Definícia hovorí, že je to návšteva vinohradov, vinárstiev, vínnych festivalov, kde hlavnou motiváciou je koštovka vína a spoznávanie vinárskych oblastí. Pezinčania, myslím si, zavčasu zachytili tento trend. Naše združenie v spolupráci s mestom Pezinok je priekopníkom takých akcií ako sú Vínne trhy Pezinok, Svätomartinské požehnanie vína, v spolupráci s Malokarpatskou vínnou cestou sú to na jar a na jeseň Dni otvorených pivníc, koncom leta Deň vo vinohradoch. V tomto roku mala premiéru nová akcia Víno a levanduľa, ktorá sa konala v lokalite Stará hora, v okolí vinohradu Vlada Píša. Malokarpatské vinohradnícke múzeum v Pezinku nielenže rozširuje svoje zbierky, ale aj vydáva publikácie o vinohradoch a je aj organizátorom vinárskych akcií v Pezinku.
Ak však chcete milovníkom vína ukázať chotár, musíte v ňom upratať, keď sa nechcete hanbiť. Najmä spoločné priestory – cesty, obratliská, melioračné jarky, studničky. Toto všetko bolo po stáročia udržiavané. Až v poslednom období sa na toto zabúdalo, akosi sme sa zahľadeli do seba. Som nesmierne rád, že Združeniu pezinských vinohradníkov a vinárov sa v spolupráci s primátorom Oliverom Solgom a MsÚ podarilo naštartovať proces, do ktorého sa postupne zapájajú nielen jednotlivci, ale aj pezinské firmy. Predvlani sme začali s revitalizáciou krajiny vo vinohradoch. Je to v našom okolí jav už málo vídaný. Nájdu sa aj dnes ľudia, ochotní obetovať čosi zo svojho čoraz vzácnejšieho času. Neveria tomu len ľudia, ktorí nikdy nič zadarmo neurobili. Preto dovoľte, aby som sa touto cestou poďakoval všetkým jednotlivcom, ktorých tu nemôžem z priestorových dôvodov menovať, a firmám: Mestskému podniku služieb, jeho zamestnancom, aktivačným pracovníkom, pracovníkom Mestského úradu, ktorí pod vedením primátora pracovali jeden celý deň pri váhovej studni v lokalite Grefty, Vinárstvu Pavelka a syn, ktorého ľudia a technika pracovali v pezinskom aj cajlanskom chotári, Milan Pavelka zrekonštruoval starú vinohradnícku búdu, ktorú v lokalite Huncpalky postavilo ešte bývalé JRD a aj keď sme proti akejkoľvek výstavbe vo vinohradoch, toto už stálo a roky špatilo chotár. Ak sa to bude využívať na akcie ako v minulom roku, vhodne to zapadne do vínnej turistiky. Ďalej chcem poďakovať Petmasu za techniku aj ľudí, firme Ecorec, ktorá síce nemá nič spoločné s našimi vinohradmi, ale jej nemecký konateľ pán Abl má rád náš kraj a poskytol ľudí aj techniku, poľnohospod. družstvu Grinava, Vinárskemu závodu Pezinok, firme Eminens no a samozrejme členom nášho združenia, najmä predsedníčke Oľge Bejdákovej, ktorá združeniu venuje veľa zo svojho voľna. Aj v roku 2013 chceme pokračovať v brigádach v chotári. Už teraz všetkých ochotných ľudí pozývam. Termíny včas oznámime. Do nového roku Vám prajem veľa zdravia.
 
 
Gabriel Guštafík, predseda VaV
komisie pri MsZ v Pezinku
 

Ohodnoťte článok: