Dopravné obmedzenie v Slnečnom údolí

Január 2013 / Prečítané 1038 krát
   Lesná správa Pezinok ako vykonávateľ prác spojených s obhospodarovaním lesných pozemkov, prenajatých od Mesta Pezinok, touto cestou oznamuje vykonávanie ťažby dreva v poraste 730.11. Uvedený porast sa nachádza v lokalite Slnečné údolie. Vyťažené drevo sa bude sústreďovať k ceste, konkrétne na miesta okolo trafostanice a obrátky na Slnečnom údolí. Následne sa bude nakladať na kamióny a odvážať odberateľom. Plán ťažby je v objeme 1075 m3, v mesiacoch január až marec 2013.
   Uvedenou ťažbovou činnosťou môže prísť ku čiastočnému obmedzeniu premávky na ceste z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti osôb a majetku. Obmedzenie bude vykonávať osoba náležite poučená a označená reflexnými prvkami. 
 
Ing. Marián Horváth, vedúci LS Pezinok
 

Ohodnoťte článok: