Zjednosmernenie Vajanského ulice

Január 2013 / Prečítané 1510 krát
   Súčasťou projektu na zmenu organizácie dopravy – zjednosmernenie ulíc SNP a Vajanského bolo postupné zjednosmerňovanie priľahlých ulíc. Od 15. 1. 2013 bola v zmysle tohto projektu zjednosmernená Vajanského ulica v smere od Mierovej k SNP. 

Ing. Miloš Bačák, oddelenie životného prostredia,
komunálnych služieb a dopravy