Pýtame sa poslancov MsZ

Január 2013 / Prečítané 938 krát
   Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá:
MUDr. Marián Pátek, MPH poslanec za volebný obvod č. 1

1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?

- Budem sa asi opakovať, ja sa považujem za poslanca všetkých Pezinčanov (samozrejme aj Cajlanov a Grinavanov) a v týchto intenciách sa snažím aj vykonávať svoj poslanecký mandát v zmysle zlepšenia kvality života všetkých občanov Pezinka a ich denné problémy, požiadavky, postrehy, námety posúvať ďalej ku kompetentným a snažiť sa ich spoločne riešiť k spokojnosti našich obyvateľov. Vo svojom volebnom obvode považujem za prioritu vyriešenie statickej dopravy na Štefánikovej a Kollárovej a podľa vzoru Radničného nám. a Kultúrneho domu odstrániť chaos a anarchiu v parkovaní a zaviesť poriadok a dodržiavanie pravidiel parkovania (otvorenie staničného parkovacieho terminálu) i za cenu prísnejšej represie. To isté, s jemnými špecifikami, platí u mňa ako poslanca MsZ aj pre sídlisko Muškát. V širšom horizonte je mojou prioritou rozšírenie pešej zóny aj o spomínané ulice v zmysle plánu centrálnej mestskej zóny, aby centrum Pezinka bolo ozajstným centrom, pre ľudí, ako je to všade vo svete, a nie jedným veľkým parkoviskom.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Odpoviem len za seba – nijako. Moja komunikácia s občanmi Pezinka je na veľmi dobrej úrovni, vynikajúco mi funguje spätná väzba riešenia problémov v meste, prioritne cez osobné kontakty, rozhovory, konzultácie s voličmi ako aj cez telefón a e-mail a stručne a jasne mi vytmavia, že toto ste spravili dobre a toto ste totálne, po pezinsky, pohnojili. Alebo, že ak by sme my v práci tak fundovane a efektívne rokovali ako vy na MsZ, tak by nás na hodinu prepustili alebo defenestrovali

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

-Tak ako všetkým, najmä obchvat mesta, ktorý jediný vyrieši problémy s dynamickou i statickou dopravou v meste. Mne osobne, vzhľadom na to s čím som denne konfrontovaný v práci, v súkromí ako aj vo funkcii predsedu sociálnej a zdravotníckej komisie pri MsZ, chýba kvalitné, cenovo dostupné lôžkové sociálne zariadenie pre starých, nevládnych, imobilných seniorov, občanov nášho mesta. Demografický vývoj je nezvratný a táto zložka sociálnej starostlivosti bude potrebná viac a viac a každé slušné mesto, ktoré chce byť senior-friendly ju musí zaradiť do svojich priorít. Ja sa o to budem snažiť všetkými silami.
 
(r)
 

Ohodnoťte článok: