Upozornenie

Január 2013 / Prečítané 1486 krát
pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
OREZU a VÝRUBU STROMOV
v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.
   Upozorňujeme vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.
   V prípade, že stromy a kríky prerastú 3 m výšku, je potrebné z vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce.
   Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
 

Ohodnoťte článok: