Ďalší krok k terminálu

Január 2013 / Prečítané 1101 krát
   Rokovanie so zástupcami Bratislavskej integrovanej dopravy a spoločnosťou Swietelsky, ktorá bude realizátorom stavby dopravného terminálu sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Pezinku dňa 15. januára. Výsledkom stretnutia bola koordinácia firiem pri realizácii informačného systému, ktorý bude súčasťou prác v predstaničnom priestore železničnej stanice. Bude znamenať pre obyvateľov bratislavského kraja aj praktickú možnosť cestovať so zakúpeným cestovným lístkom v Pezinku ďalej vlakom , autobusom, prípadne električkou a trolejbusom na území celého kraja. Túto možnosť iste uvítajú najmä ľudia, ktorí denne dochádzajúci za prácou či štúdiom do Bratislavy. Lístok bude mať, okrem iného, pozitívny dopad aj na peňaženku cestujúcich. Prvá lastovička už začala fungovať pred niekoľkými týždňami v okrese Malacky, kde vzniklo prepojenie s Bratislavou. Lístok IBD však zatiaľ platí len v rámci okresu Malacky a Bratislavy.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: