Tri otázky primátorovi

Január 2013 / Prečítané 1627 krát
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Pán primátor, je úplne samozrejmé, že moje otázky sa dnes budú týkať rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu. Napriek tomu, že sa tejto téme podrobne venujeme na viacerých miestach, predsa len by sme radi poznali aj váš názor na toto významné rozhodnutie.

- Výklad odborných právnych otázok, na ktoré dal SD EÚ odpoveď vo svojom stanovisku nechám na odborníkoch, teda na právnych zástupcoch mesta Pezinok a jeho občanov, ktorými sú právnici Advokátskej spoločnosti G. Lehnert, k.s. a pani Mgr. Čaputovej, ktorá zastupovala 45 občanov pred SD EÚ aj priamo v Luxemburgu. Pre mňa ako primátora je dôležité, že môžem konštatovať, že vyhrali občania Pezinka, ktorým dal Luxemburg za pravdu, keď konštatoval, že ich práva boli porušené našimi štátnymi orgánmi. Vyhrali teda všetci tí, ktorí už niekoľko rokov proti skládke odhodlane, nebojácne a účinne protestujú. Tento fakt potvrdil súd veľmi jasne a toto je najdôležitejšie posolstvo z Luxemburgu.

l V tomto čísle Pezinčana uverejňujeme aj stanovisko predstaviteľa spoločnosti, ktorá skládku vlastní a buduje. Počuli sme v médiách aj zástupcu štátu, presnejšie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Aj oni tvrdia, že im súd, aspoň zčasti, dal za pravdu. Tak ako to je v skutočnosti?

- Nechcem nikomu kaziť radosť z pocitu víťazstva. Niekedy sú však pocity to jediné, čo človeku zostáva. Ja som si pozorne prečítal posolstvo z Luxemburgu a počúval som aj pani Čaputovú, ktorá v médiách aj na tlačovej konferencii 15. januára opakovane podrobne analyzovala a vysvetľovala rozhodnutie súdu. Aj z jej slov jasne vyplýva, kto je v tejto kauze víťazom. Sú to Pezinčania, ktorých práva boli porušené a zároveň súd konštatoval, že sa to už nikdy nesmie opakovať. Všetko ostatné je nepodstatná „vata“ a zahmlievanie, aby sme sa až tak veľmi netešili. My však máme naozaj právo i dôvod sa radovať. To, čo ma však prekvapilo zo všetkého najviac, je fakt, že nikto z našich politických či vládnych predstaviteľov, alebo predstaviteľov súdnej moci sa k tomuto rozhodnutiu nevyjadril ani jediným slovom. Tak ako keby sa v Luxemburgu rozhodovalo o vzdialenej galaxii a nie o 23 tisíc slovenských občanov. Naopak veľmi pozitívne hodnotím opakovaný záujem médií, ich podporu a som im za to veľmi vďačný.

l Na záver mi neostáva nič iné, len sa vás opýtať: Čo bude ďalej? Čo bude nasledovať po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu, ktorého vyjadrenie z 15. januára je záväzné aj pre naše súdne inštitúcie? Kedy sa skončí táto dlhé roky sa vlečúca kauza?

- Domnievam sa, že teraz už relatívne rýchlo začne konanie na Najvyššom súde SR a verím, že ten rozhodne v náš prospech. Treba si však uvedomiť, že to asi len ťažko bude definitívny koniec celej kauzy skládky odpadu v Novej jame, pretože ten, kto prehrá sa môže znova obrátiť na Ústavný súd, prípadne podniknúť ďalšie právne kroky. Takže si, žiaľ, netrúfam povedať kedy si my, Pezinčania, konečne budeme môcť definitívne vydýchnuť a skonštatovať, že sa nám náš boj proti skládke podarilo definitívne vyhrať. Už v tomto čase a v tejto etape je to však pre nás všetkých nielen veľká skúsenosť, ale aj zadosťučinenie za všetky problémy a nespravodlivosť s ktorou sme sa doteraz stretávali. A tiež príklad a inšpirácia pre všetkých tých, ktorí na Slovensku bojujú s podobnými problémami.
 
(r)