Hviezdna chvíľa Pezinčanov

Január 2013 / Prečítané 1866 krát
Európsky súdny dvor v Luxemburgu rozhodol v kauze pezinskej skládky a dal za pravdu občanom Pezinka
 
   Súdny dvor Európskej únie 15. januára vyniesol dlho očakávaný rozsudok v kauze pezinskej skládky komunálneho odpadu v Novej jame. Súd jednoznačne rozhodol, že verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestneniu prevádzky, ktorá má negatívny vplyv na životné prostredie. Verdikt súdu potvrdil, že štátne orgány nemôžu občanom znemožniť prístup k informáciám a nemôžu im brániť v práve slobodne sa rozhodnúť. Tieto práva im nemôže obmedziť ani vlastník či investor. Nie je im nadradené obchodné tajomstvo. Protiprávne je aj utajenie alebo selektovanie informácií pred občanmi. V odpovediach na päť, tzv. prejudiciálnych otázok súd upozornil aj na to, že v zmysle Aarhuského dohovoru, ktorý je záväzný aj pre nás, ak sa začne rozhodovacie konanie týkajúce sa životného prostredia, dotknutá verejnosť musí mať možnosť zúčastniť sa na ňom od začiatku, čiže kým sú ešte otvorené všetky možnosti a riešenia, a musí mať možnosť vykonávať účinný vplyv. Verejnosť navyše musí v zásade mať možnosť bezplatného prístupu ku všetkým informáciám ktoré sa týkajú rozhodovacieho konania a možnosť napadnúť na súde zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia vyplývajúceho z takéhoto konania.
   Podľa slov primátora mesta Mgr. Olivera Solgu je rozhodnutie SD EÚ pre občanov Pezinka veľkým zadosťučinením, ale aj impulzom do ďalšieho boja proti realizácii skládky. Považuje ho za významné aj z pohľadu celoslovenského, pretože podobných káuz, kde občan a jeho práva sú pošliapavané, je na Slovensku viac ako dosť. Primátor považuje 15. január za jeden z najvýznamnejších dní v osemstoročnej histórii mesta. Po prvýkrát sa totiž stalo, aby o požiadavkách občanov relatívne malého slovenského mestečka rozhodovala takáto významná európska inštitúcia. Vyjadril tiež presvedčenie, že aj následné rozhodnutia slovenských súdov či
štátnych orgánov budú v prospech Pezinka a jeho občanov. Vyslovil poďakovanie novinárom a médiám, ktoré už niekoľko rokov podporujú svojimi stanoviskami a informovaním verejnosti boj Pezinčanov proti skládke.
   Rozhodnutiu SD EÚ sa podrobne venovali všetky celoslovenské tlačené i obrazové médiá, ktoré jednoznačne konštatovali výrok SD EÚ v prospech Pezinčanov. Právnička Mgr. Zuzana Čaputová, ktorá v spore zastupovala 45 občanov Pezinka, vystúpila niekoľkokrát v televízii i v rozhlase a erudovane, podrobne a zrozumiteľne informovala o rozsudku, ktorý aj ona považuje za jednoznačné víťazstvo Pezinčanov.
 
(r)

Ohodnoťte článok: