Štefanský turnaj v stolnom tenise

December 2012 / Prečítané 1731 krát
  OZ stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku v Pezinku v spolupráci s Mestom Pezinok usporiada v stredu 26. decembra 7. ročník Štefanského turnaja v stolnom tenise o putovný pohár mesta Pezinok a 1. ročník turnaja o pohár Petra Valku pod záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu. Turnaj sa uskutoční v telocvični a stolnotenisovej hale ZŠ Na bielenisku.
   Pozývame všetkých registrovaných, neregistrovaných a rekreačných hráčov, aby sa prišli zabaviť a pokúsili sa získať putovný pohár mesta Pezinok.
Štartovné: 4,0 EUR/osoba
Prihlášky: Prihlášky je potrebné zasielať elektronicky na
e-mail: pavol.alexy@stuba.sk  do 25. 12. 2011 do 20.00 h alebo telefonicky na tel. 0907 755 416. Do prihlášky je potrebné uviesť meno, priezvisko, rok narodenia a klub (v prípade reg. hráčov) resp. mesto (v prípade nereg. hráčov). Registrovaní hráči, pokiaľ nie sú z BA kraja a nie sú v rebríčku SR dospelých uvedú aj aktuálne umiestnenie v príslušnom krajskom rebríčku.
Časový plán: 7.30 – 8.30 h prezentácia, 8.30 – 9.30 h – rozlosovanie, 9.30 h – otvorenie turnaja a začiatok súťaží.
   Súťaže: Kategória A – registrovaní hráči (zúčastniť sa môžu hráči všetkých líg), kat B – registrovaní hráči, ktorí nepostúpia zo základných skupín v kategórii A, kat C – neregistrovaní hráči, kat D – zdravotne znevýhodnení hráči – Turnaj o pohár Petra Valku, kat E – starší žiaci a dorast (narodení 1994 a mladší), kat F – najmladší a mladší žiaci (narodení 2000 a mladší) Vo všetkých kategóriách sa hrá len súťaž dvojhier.
   Hráči umiestnení na 1. – 3. mieste získajú diplomy, medaily, darčekové balíčky, poháre + mená víťazov v kategórii A a C budú vyryté do putovných pohárov.
Informácie: Pavol Alexy, tel : 0907 755 416, e-mail pavol.alexy@stuba.sk
Občerstvenie: V štartovnom je 1x občerstvenie (párky+nealko). Počas turnaja bude k dispozícii bufet.
Usporiadateľ: OZ stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok, ZŠ Na bielenisku Pezinok, mesto Pezinok, http://www.stkpk.sk/
 
(pž)

Ohodnoťte článok: