Verona Prokopová- REŤAZ

December 2012 / Prečítané 1306 krát
  Vernisážou v piatok 7. decembra otvorili v Mestskom múzeu v Pezinku výstavu kresieb a reliéfov Verony Prokopovej - REŤAZ. Slovami kurátorky Adriany Čeleďovej „prezentuje sochárka Verona Prokopová v aktuálnej výstave výber z rozsiahlejšej kolekcie kresieb. Výstavu dopĺňajú ukážky zo sochárskej tvorby autorky. Hlavným motívom na Prokopovej prezentovaných kresbách je figúra. Tento námet variuje v rozličných kompozíciách. Figúry sa zbavili fyzickej podstaty, autorka z nich vytvorila metaforu pre vyrozprávanie privátneho príbehu. Výstava sa nesie v znamení kresby – figúry – symbolu. Novým a výrazným fenoménom je v autorkinej tvorbe farba, ktorá nesie symbolickú rovinu. Otázku znaku a symbolu skúma v tvorbe sadrových reliéfov prezentovaných na výstave.
   Verona Prokopová študovala sochu v Prahe, tento fakt možno spôsobil, že v slovenskom výtvarnom prostredí sa javí ako solitérny zjav, vytrvalá a dôsledná osamelá bežkyňa.
   Verona Prokopová (1974) v rokoch 1988 – 1992 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor keramika. V roku 1999 absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovú v Prahe, ateliér sochárstva Prof. Kurta Gebauera, V roku 1997 stážovala na Ecole des decoratifs v Štrasburgu.
   Výtvarnému jazyku sa učila rozumieť už odmalička, v ateliéri svojho otca, významného sochára Štefana Prokopa (1941 – 1987).“
   Súčasťou výstavy je vydanie bulletinu o tvorbe Verony Prokopovej, vydanie ktorého finančne podporila Malokarpatská komunitná nadácia REVIA. Reťaz Verony Prokopovej je súčasťou Mestského múzea v Pezinku do 31. januára 2013.
 
(pp)
 

Ohodnoťte článok: