Čo nového v Občianskom združení RADOSŤ?

December 2012 / Prečítané 900 krát
  Tam sa veru dejú veci! Október, ako „Mesiac úcty k starším“ strávili členovia súboru v turbulentnom kolotoči vystúpení speváckej zložky „Pesničkári pezinskí“, keď cestovali po viacerých obciach Bratislavského kraja, vrátane hlavného mesta, aby svojimi pesničkami potešili seniorov. Ich vystúpenia boli prijaté s veľkým ohlasom na Celoslovenskom stretnutí seniorov, ktoré usporiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska v Bratislave dňa 11. októbra.
   Ďalším významným fórom, kde sa Pesničkárom tlieskalo bol seminár organizovaný Katolíckou jednotou dôchodcov Slovenska pod záštitou Európskej Únie s názvom „Aktívne starnutie a kríza Európy“ v Bratislave dňa 18. októbra. Pesničkári pezinskí boli aj ozdobou Seniorfestu usporiadaného DK v Petržalke - Zrkadlovom háji pre bratislavských seniorov 23. októbra. Ale neboli to len vystúpenia v Bratislave. Pesničkári pezinskí potešili svojím vystúpením 14. októbra aj seniorov vo Viničnom, 19. októbra v Dubovej a v Grinave, 22. októbra v Báhoni, 28. októbra vo Vištuku a neobišli ani „vlastných“ v Dennom centre v Pezinku, kde vystúpili 29. októbra.
   November sa niesol v znamení pokoja a skúšok zameraných na prípravu adventných vystúpení.
   December však opäť „ rozhýbal pokojné vody “ a Pesničkári opäť prijali pozvanie Jednoty dôchodcov Slovenska na vystúpenie na Akadémii usporiadanej na záver „ Európskeho roka aktívneho starnutia 3. decembra, ktorá sa konala v Bratislave. Prv, než sa členovia súboru OZ Radosť oddajú svojim súkromným adventným aktivitám a prípravám na nadchádzajúce vianočné sviatky, potešia ešte bratislavských seniorov v Karlovej Vsi, ktorým 18. decembra zaspievajú na ich vianočnom posedení.
   22. decembra prijali Pesničkári pezinskí pozvanie svojho sponzora, p. Milana Grella, majiteľa firmy GRAFIT s.r.o. na „Vianočnú kapustnicu“ v Grinave, kde si spoločne s Grinavčanmi pesničkami pripomenú nadchádzajúce sviatky mieru a pokoja.
   Vskutku bohatý výpočet aktivít seniorov zo súboru Pesničkári pezinskí a Folklórneho divadla Radosť! Zostáva len zaželať príjemné vianočné sviatky a P. F. 2013, hlavne aby všetkým slúžilo zdravie. Rok 2013 je pre všetkých členov OZ Radosť novou výzvou!
 
Eva Frťalová

Ohodnoťte článok: