Pezinskí sprievodcovia v Bratislave

December 2012 / Prečítané 870 krát
  Klub sprievodcov mesta Pezinok pripravil exkurziu do Bratislavy v rámci vzdelávania pre svojich členov a tradične boli pozvaní i občania mesta a okolia. Hlavným cieľom návštevy bola prehliadka Dopravného múzea. Lektor tohto múzea účastníkom exkurzie predstavil tri hlavné expozície: 1. Bicykel - vznik , vývoj až po rozvoj cyklistického športu, 2. 90. výročie založenia Dunajskej lodnej spoločnosti, 3. Cestná a železničná doprava na Slovensku.
   Na výstave venovanej vzniku a rozvoju cyklistiky, mali možnosti vidieť niekoľko desiatok bicyklov vyrobených v rôznych štátoch ako Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Česko, ale i amatérsky vyrobený bicykel na Slovensku kombinovaný z dreva, kovu, kože a gumy. V osobitnej expozícii boli pretekárske športové bicykle i fotografie našich známych cyklistov Vlastimila Ružičku i Jána Veselého.
   V druhej časti výstavy sa jej návštevníci dozvedeli zaujímavé skutočnosti z vyše dvetisícročnej tradície Lodnej dopravy po Dunaji. V tomto roku si 90. výročie založenia pripomenula jedna z najstarších a najvýznamnejších spoločností na Dunaji, ktorá sídli v Bratislave, ktorá vo svojej histórii prevádzkovala i známy PROPELER“. Jeho prevádzka z jedného brehu Dunaja na druhý pravidelne zabezpečovala mestskú dopravu v Bratislave v rokoch 1891 až 2003 a bola veľmi obľúbená.
   Rozšírená a doplnená je i expozícia železničnej a cestnej dopravy. Pre deti a mládež je tu napríklad funkčný model železnice, či špeciálna miestnosť pre modelárov. Vo vonkajšej expozícii sú umiestnené lokomotívy, vozne, špeciálna železničná technika, automobily i hasičská technika a nechýbajú ani cestárske stroje.
   Účastníkov exkurzie zaujala i výstava fotografií dokumentujúca život slovenskej menšiny v Rumunsku.
 
Peter Ronec
 

Ohodnoťte článok: