10. ročník podujatia „Náš deň“

December 2012 / Prečítané 848 krát
   Zdravie je v živote človeka asi to najvzácnejšie. Častokrát si ho však nevážime dostatočne a uvedomíme si to až vtedy, keď o zdravie prídeme. Túto myšlienku rok čo rok zdôrazňuje v našom meste podujatie „Náš deň“, ktoré organizuje Mesto Pezinok pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých. V pondelok 3. decembra 2012 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník tejto akadémie. Program prebiehal v poobedňajších hodinách vo Veľkej sále pezinského Domu kultúry.
   Autorkou myšlienky, ktorá podnietila vznik tohto podujatia, je pani Alžbera Strapáková, referentka terénnej sociálnej práce na Oddelení školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok
Program 10. ročníka stretnutia venovaného najmä všetkým zdravotne postihnutým otvorilo vystúpenie klientov pezinského Domova sociálnych služieb Hestia. Svojou prítomnosťou ho poctila aj vzácna návšteva - MUDr. Eva Siracká DrSc., lekárka, zakladateľka a súčasná prezidentka Ligy proti rakovine. Pri návšteve Pezinka ju sprevádzal manžel. Oboch hostí privítal viceprimátor Mesta Pezinok Ing. Ján Čech.
   Pani doktorka Siracká pripravila pre jubilejný ročník akadémie krátku prednášku, ktorej nosnými témami boli zdravie, zákerné ochorenie akým je rakovina a taktiež význam prevencie. Ako po minulé roky aj teraz si mohli návštevníci jubilejného podujatia zmerať hladinu cukru v krvi a tiež krvný tlak. Túto možnosť zabezpečil Zväz diabetikov Slovenska.
   Desiatym ročníkom podujatia „Náš deň" Mesto opätovne poukázalo na život zdravotne postihnutých a každodenné ťažkosti, s ktorými sa stretávajú. Zároveň to bol aj spôsob vyjadrenia vďaky tým, ktorí sa o zdravotne hendikepovaných ľudí starajú a pomáhajú im.
 
(KG)
 

Ohodnoťte článok: