Kde nájdete Lepšiu cestu?

December 2012 / Prečítané 1116 krát
  V článku „V boji so závislosťou sa pacient nesmie cítiť sám“ v novembrovom čísle časopisu Pezinčan sme popisovali záslužnú prácu neziskovej organizácie Lepšia cesta, ktorá pôsobí v Pezinku. Jej cieľom je pomáhať pacientom závislým od alkoholu či iných omamných látok, ale aj ich najbližším príbuzným a priateľom.
   Článok vyvolal pozitívnu odozvu medzi čitateľmi. Hoci odborníci z Lepšej cesty pomáhajú aj pacientom v Pinelovej nemocnici, ich hlavné pôsobisko je priamo v centre Pezinka. Aby sme záujemcom uľahčili orientáciu pri hľadaní Lepšej cesty, uvádzame úplnú adresu: Lepšia cesta, n. o., Centrum sociálnej a psychologickej pomoci, M. R. Štefánika 10. Viac informácií a kontakty na terapeutov nájdete na ich webovej adrese www.lepsiacesta.sk. Konzultáciu si treba vopred dohodnúť s terapeutom. Denný stacionár funguje počas pracovných dní od 8. do 16. hodiny, psychoterapeutické skupiny sa konajú v pondelok od 18.00 h a v utorok od 17.30 h.
   A ešte malý predvianočný odkaz pracovníkov centra: „Všetkým naším priaznivcom želáme pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku triezvy rozum pri každom kroku. Kde je vôľa, tam je i cesta.“ Možno by sa aktuálne dalo dodať – kde je dobrá vôľa, tam je Lepšia cesta.
 
(kam)

Ohodnoťte článok: