Nový vlakový cestovný poriadok 2012 - 2013

December 2012 / Prečítané 1087 krát
Od 9. decembra 2012 je v platnosti nový železničný cestovný poriadok. Vybrali sme spoje, ktoré majú zastávku v železničnej stanici Pezinok:
SMER BRATISLAVA

4,37 Malacky
4,51 Bratislava, hl. stan. 36
5,23 Bratislava, hl. stan. X
5,37 Bratislava, hl. stan.
6,10 Bratislava, N. Mesto X
6,23 Bratislava, hl. stan. 36
6,37 Malacky
7,10 Bratislava, N. Mesto X
7,23 Bratislava, hl. stan. X
7,37 Bratislava, hl. stan. X
7,37 Bratislava, hl. stan. 11
8,23 Bratislava, hl. stan. X
8,37 Bratislava, hl. stan.
9,37 Bratislava, hl. stan. X
10,37 Bratislava, hl. stan.
11,37 Bratislava, hl. stan. X
12,37 Bratislava, hl.stan.
13,37 Bratislava, hl. stan. X
14,37 Bratislava, hl. stan.
15,37 Bratislava, hl. stan. X
16,37 Bratislava, hl. stan.
17,37 Bratislava, hl. stan.
18,37 Bratislava, hl. stan. X
18,37 Bratislava, hl. stan. 11
19,21 Bratislava, hl. stan. 48
19,37 Bratislava, hl. stan.
20,37 Bratislava, hl. stan.
23,06 Bratislava, hl. stan. 38
 SMER TRNAVA

4,45 Nové Mesto n/V
5,24 Leopoldov X
6,24 Leopoldov
6,52 Trnava X
7,24 Leopoldov
8,24 Leopoldov X
9,24 Leopoldov
10,24 Leopoldov X
11,24 Leopoldov
12,24 Leopoldov X
13,24 Leopoldov
13,55 Trnava X
14,24 Leopoldov X
14,55 Humenné 34
14,55 Trenčín 35
15,24 Leopoldov
15,55 Nové Mesto n/V X
16,12 Trnava X
16,24 Leopoldov X
16,24 Trnava 11
16,55 Trnava X
17,24 Leopoldov
17,55 Leopoldov 36
18,24 Leopoldov
18,55 Trenčín 36
19,24 Leopoldov
20,24 Trnava
21,24 Leopoldov
23,24 Leopoldov
Vysvetlivky:
 X - ide v pracovných dňoch, 11 - ide v sobotu a v dňoch pracovného pokoja (nedeľe a štátom uznané sviatky) 34 - ide pondelok - štvrtok a 28.XII., nejde 24., 25., a 26.XII.,1.I., 28.III., 1.IV., 1., 8.V., 4.VII., 29.VIII., 31.X., 35 - ide v piatok a 28.III., 4.VII., 31.X., nejde 28.XII., 29.III., 5.VII., 1.XI., 36 - ide v prac. dňoch nejde 22.XII.- 6.I., 38 - nejde 24., 25., 31. XII., 31.III., 48 - ide pondelok - nedeľa a 1. IV., nejde 23., 30. XII., 31. III. a od 7. VII do 25. VIII zrýchelný spoj rýchlik