Medzinárodné uznanie z Cypru

December 2012 / Prečítané 1496 krát
  Nedávno sa na Cypre uskutočnilo finále súťaže o najlepší projekt realizovaný v oblasti prevencie kriminality v Európskej únii. Každý členský štát mohol do súťaže nominovať iba jeden projekt, ktorý plnil kritériá a vyhral najprv v národnom kole. Slovensko bolo vo finále medzi najlepšími projektmi EÚ zastúpené projektom Mestskej polície Pezinok pod názvom „Poznaním k hodnotnému životu “.
   Tento rok Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) zvolila za hlavú tému súťaže: „Opatrenia na miestnej úrovni ako nástroj prevencie kriminality voči krádežiam, domácemu násiliu a kriminalite mládeže.“ Téma sa pritom každoročne mení v súlade s prioritami viacročnej stratégie prevencie kriminality Európskej únie.
   Projekt Mestskej polície Pezinok predstavil vo finále inovatívne prvky v prevencii, ktoré zatiaľ žiaden z členských štátov nevyužíval vo svojich preventívnych programoch. Konkrétne išlo o využívanie niektorých prvkov canisterapie (http://sk.wikipedia.org/…Canisterapia) a biblioterapie (http://cs.wikipedia.org/…biblioterapie). Výsledky i forma týchto inovatívnych prístupov vzbudili pozornosť prezentujúcich natoľko, že prejavili záujem o preklad kníh autora projektu (inšp. Bc. Miroslava Schlesingera) do angličtiny. Obdiv si pritom vyslúžil aj Pezinčanom dobre známy pes Amigo, ktorý je už takmer tri roky aktívnym pomocníkom v prevencii.
   Napriek tomu, že z Cypru neprinášame ocenenie z prvého miesta, môžme s určitosťou potvrdiť, že našimi inovatívnymi programami sme už teraz pozitívne ovplyvnili prácu viacerých odborníkov z oblasti prevencie kriminality v EÚ. Už o rok budú totiž využívať niektoré z publikácií nášho koordinátora prevencie kriminality. Môžeme byť teda skutočne hrdí na vysokú úroveň našej práce v oblasti prevencie, ktorou konkurujeme aj štátom s vyššou ekonomickou úrovňou.
   V priebehu súťaže (4 – 6.decembra 2012) nás na Cypre veľmi milo privítala aj pani veľvyslankyňa Anna Tureničová, za čo jej touto formou úprimne ďakujeme. Počas stretnutia vyjadrila potešenie i hrdosť, že na Slovensko prináša úspech práve projekt realizovaný v jej rodnom kraji. Okrem iného ocenila tiež obsah publikácií autora projektu a popriala nám veľa síl a ďalších úspechov.
   Z finálového kola medzinárodnej súťaže prevencie kriminality z Cypru prinášame na Slovensko srdečné pozdravy od pani veľvyslankyne a súčasne opätovné potvrdenie uznania hodnotného našej práce. Ďakujeme preto najmä vedeniu mesta, p. primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi, poslancom, všetkým našim spolupracovníkom, sponzorom a poskytovateľom grantov, osobitne Rade vlády SR pre prevenciu kriminality za doterajšiu priazeň, lebo náš úspech je aj vaším úspechom.
 
Mestská polícia Pezinok
 

Ohodnoťte článok: