Bratislavská župa podporuje vinohradníctvo a vinárstvo

December 2012 / Prečítané 893 krát
  Začiatkom decembra 2012 sa konal ďalší odborný seminár na pôde Bratislavskej župy na tému Vinohrady – zdroj hospodárskeho rastu regiónu. Seminár bol zameraný na tému vinohradníctva a vinárstva a jeho významu pre hospodársky rast regiónu, rozvoja cestovného ruchu a na podporu zamestnanosti. Do programu a prezentáciou svojej práce aktívne prispeli aj vinári z nášho regiónu, p. Oľga Bejdáková za Víno Ludvik a za Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov Milan Pavelka a Klaudia Tretinová. Seminára sa zúčastnili mnohí odborníci, nielen z radov spracovateľov hrozna a výrobcov vína, ale aj zástupcovia samospráv Malokarpatského regiónu. Výsledkom bolo, že účastníci prijali vyhlásenie, ktorým vyzývajú poslancov NR SR, aby vyvinuli zákonodarnú iniciatívu s cieľom prinavrátiť ochranu malokarpatským vinohradom a iniciovali aj úpravu súčasnej a súvisiacej legislatívy (napr. Poľovný zákon), ktorá napomôže ochrane dozrievajúceho hrozna pred premnoženou zverou. Ďalej vyzývajú samosprávy miest, obcí, aj župy a ich zástupcov, aby vo svojom katastrálnom území prostredníctvom vydávanej územnoplánovacej dokumentácie záväznými stanoviskami a územnými plánmi chránili vinohrady a neuprednostnili neodôvodnenú zástavbu týchto území a aby zamedzili ďalšiemu úbytku plôch vinohradov. Vinohrady prispievajú nielen k podpore zamestnanosti, ale sú aj charakteristickým a neodmysliteľným krajinným prvkom Malokarpatského regiónu. Za mesto Pezinok sa seminára zúčastnil viceprimátor Miloš Andel.
 
(r)
 

Ohodnoťte článok: