Pýtame sa poslancov MsZ

December 2012 / Prečítané 1697 krát
   Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá:
Ing. Juraj Pátek poslanec za volebný obvod č. 1

1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?

- Som poslancom vo volebnom obvode č. 1, čo je okrem centra mesta a priľahlých ulíc predovšetkým sídlisko Muškát. Zo siedmich poslancov za tento obvod v lokalite Muškát žijeme a bývame len dvaja.
   Moja hlavná priorita a moja pozornosť sa teda sústreďuje na túto lokalitu, ale nikdy som sa nebránil komunikácii a riešeniu problémov občanov v celom meste Pezinok.
Moje priority sú bytostne spojené s riešením problémov medzi obyvateľmi bytových domov a investormi (Stavoimpex, Vista Real, atď.) a ich zosúladenie s požiadavkami mesta Pezinok. Ide o dostatok parkovacích miest, prejazdnosť komunikácií, zabezpečenie zelene a jej ošetrovanie, likvidácia odpadu a iné.
   V súčasnosti je prioritou riešenie pripomienok občanov k Územnému plánu (UPN) mesta Pezinok.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Budem hovoriť za seba. Som presvedčený, že moja komunikácia s občanmi je na veľmi dobrej úrovni. Uprednostňujem osobné stretnutia s vopred dohodnutým problémom, aby som sa mohol k problematike dostatočne pripraviť. Nevyhýbam sa ani náhodným stretnutiam s následným riešením problému. Tiež komunikujem emailom, prípadne telefonicky.
   Som presvedčený, že občania vedia, na koho sa majú obrátiť, a ja som pripravený im kedykoľvek pomôcť, poradiť alebo preveriť informácie. Na zasadnutiach MsZ sa veľmi málo zapájam do interpelácií, pretože vzniknuté problémy sa snažím okamžite riešiť s kompetentnými pracovníkmi MSÚ alebo priamo s vedením mesta.

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

- Jednoznačne cestný obchvat mesta. Boli sme k nemu veľmi blízko v rokoch 2004-2006. Podľa mojich informácii je mesto Pezinok dobre pripravené z hľadiska trasovania a vysporiadania pozemkov. Vieme, že je to o financiách a lobizme. Ale som optimista a verím, že v spolupráci s BSK a vládou SR sa to podarí.
 
(r)

Ohodnoťte článok: