Mestské múzeum má desať rokov

December 2012 / Prečítané 889 krát
   Možno si mnohí Pezinčania ani neuvedomujú, že len nedávno uplynulo desať rokov od doby, kedy bola občanom do užívania odovzdaná zrekonštruovaná budova Starej radnice. Stalo sa tak 6. decembra 2002. Tri mesiace predtým, 5. septembra, navrhol vtedajší viceprimátor Oliver Solga, aby sa v nových priestoroch na prvom poschodí zriadilo Mestské múzeum. Mestská rada s návrhom súhlasila a odporučila mu pripraviť štatút a rozpočet na nasledujúci rok. Na mimoriadnom zasadaní Mestskej rady 19. septembra bolo odporučené Mestskému zastupiteľstvu Solgov návrh schváliť spolu s rozpočtom na nasledujúci rok. Stalo sa tak 14. novembra 2002, kedy mestské zastupiteľstvo schválilo vznik novej mestskej inštitúcie – Mestského múzea a Galérie Jána Kupeckého. Počas nasledujúceho desaťročia táto inštitúcia dokázala svoju kvalitu, životaschopnosť a profesionalitu, a to výstavnou, publikačnou, popularizačnou i akvizičnou činnosťou. Pripravila niekoľko desiatok výstav, vydala niekoľko publikácií, podieľala sa na archeologických výskumoch i odborných konferenciách. Záslužná je aj práca s mládežou na popularizácii dejín mesta, významných osobností, ale i historických udalostí či objektov.
   Na túto udalosť po desiatich rokoch spomína dnešný primátor ako na významnú udalosť v dejinách mesta, ktorú však sprevádzala aj jedna úsmevná príhoda: „ Bol som presvedčený, že rekonštrukciou Starej radnice sa naskytla jedinečná a neopakovateľná chvíľa i priestor pre vznik mestského múzea. Dovtedy sa totiž hovorilo, že všetky priestory, okrem Historickej siene, budú komerčne využité na nájom. Predložil som návrh na zriadenie múzea a vysvetlil som, prečo je to pre mesto dôležité. Mnohí argumentovali, že nám stačí Malokarpatské múzeum a nová budova „musí na seba zarobiť“. Keďže som do radnice počas rekonštrukcie chodil skoro denne na kontroly, vysvetlil som poslancom, že tieto priestory sa hodia práve len na expozície a nie na kancelárie, pretože v nich nie je priame denné svetlo. Keď sme Starú radnicu slávnostne otvárali a boli sme v priestoroch budúceho múzea, jeden z poslancov mi povedal: „Keby som bol vedel, že sú tu okná, nikdy by som nehlasoval za to, aby tu bolo múzeum!“
   Potom už nasledovali potrebné kroky k tomu, aby Mestské múzeum vzniklo aj oficiálne. To sa stalo 1. marca 2003 a následne bolo zaradené do siete slovenských múzeí. Aj po desiatich rokoch som presvedčený, že môj návrh na zriadenie Mestského múzea bol správny a opodstatnený. Svojou činnosťou to pracovníci múzea aj my ostatní, ktorí do múzea pravidelne chodíme, dokazujeme už desať rokov.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: