Problém materských škôl vyriešený

December 2012 / Prečítané 1047 krát
   Koncom decembra tohto roka bolo ukončené vybudovanie nových tried materských škôl na Bystrickej ulici a na Amfiteátri (Cajlanská ul.). Od prvého januára bude do štyroch nových tried umiestnených viac ako 80 detí. Súčasťou rekonštrukcie a prestavby nebolo len vybudovanie spomínaných nových tried, ale aj rekonštrukcia sociálnych zariadení a priľahlých priestorov, vrátane nových okien v celom areáli.
   Od 1. januára teda môžeme, ako jedno z mála miest na Slovensku konštatovať, že máme v mestských materských školách umiestnené všetky deti, ktoré dosiahli predpísaný vek a ich prijatie bolo v súlade s VZN. Naše podmienky prijatia sú pritom ďaleko „mäkšie“ ako v iných mestách.
   Je tomu tak aj preto, že poslanci v júni uvoľnili dostatočné finančné prostriedky z prebytku v hospodárení vo výške bezmála 150 000 eur a vedenie mesta zabezpečilo rýchly výber dodávateľov rekonštrukcií. S rozširovaním kapacity MŠ v budúcom roku sa už nepočíta, pretože podľa štatistiky budeme potrebovať približne rovnaký počet miest ako v tomto roku.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: