Fond Pro Bozen ďakuje

December 2012 / Prečítané 813 krát
   Fond Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorého vznik inicioval začiatkom tohto roka primátor Oliver Solga finančne podporil prvý kultúrny čin a tým bolo vydanie knihy Eugena Suchoňa Denník z notovej osnovy. Fond knihu podporil výškou 700 eur. Začal tak napĺňať svoje poslanie, ktorým je záchrana pamiatok, revitalizácia krajiny a podpora umenia a kultúry. K dnešnému dňu je vo fonde 4 333 eur. Chceme touto cestou všetkým darcom na záver roka úprimne poďakovať. Naša vďaka patrí firmám Vista Real, Petmas, Batea a Cora geo, ako i poslancom MsZ Jánovi Čechovi, Milošovi Andelovi, Pavlovi Alexymu, Adamovi Solgovi, Gabrielovi Guštafíkovi, Jurajovi Pátkovi a Františkovi Féderovi.
   Číslo účtu fondu Pro Bozen je 66 02 00 10 24 / 5600 Prima Banka.
 

Ohodnoťte článok: