Tri otázky primátorovi

December 2012 / Prečítané 988 krát
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Pán primátor, 20. decembra uplynie desať rokov od vášho prvého zvolenia do funkcie primátora. Spolu s čitateľmi sme presvedčení, že to už je dôvod na bilancovanie a obzretie do minulosti. Ako vy hodnotíte uplynulé desaťročia?

- O.S.: V prvom rade musím konštatovať, že tá „desaťročnica“ ubehla veľmi rýchlo. Tiež si uvedomujem, že som tretí najdlhšie slúžiaci primátor v celej histórii nášho mesta. Musím na úvod povedať jednu dôležitú vec a tou je skutočnosť, že som funkciu primátora nikdy nebral ako zamestnanie, ale ako povolanie z vôle občanov, ale, samozrejme, aj ako spôsob sebarealizácie. Hrdé konštatovanie „Som Pezinčan“ nie je pre mňa len vyjadrením príslušnosti k tomuto mestu, ale najmä záväzkom. Bola a je to ešte stále tvrdá a systematická práca, ktorá prináša nielen rýchle rozhodovanie a riešenie denných problémov, ale aj koncepčnú prácu s výhľadom na desaťročia. Ak hovoríme o práci nezištnej a obetavej, treba pripomenúť, že je to na báze môjho dobrovoľného rozhodnutia, ale zároveň aj záväzku voči mojim spoluobčanom, ktorí mi opakovane vo voľbách dávali svoju dôveru.
   Bez podozrenia zo samoľúbosti, ale aj bez predstieranej skromnosti som presvedčený, že to bolo desaťročie úspešné pre Pezinok, jeho občanov i pre mňa osobne. Do funkcie primátora som pred desiatimi rokmi nastupoval z pozície výtvarníka a historika umenia, ktorý mal istý status, množstvo zaujímavej práce, výstav v zahraničí a aj profesnej stability. K rozhodnutiu radikálne zmeniť dovtedajší spôsob života a kandidovať ma naviedol vtedajší primátor Ivan Pessel a tiež presvedčenie, že Pezinok potrebuje na začiatku storočia a tisícročia nové ciele, výzvy a nové riešenia. Preto som nikdy neuvažoval v hraniciach štyroch rokov, teda jedného volebného obdobia, ale vždy s výhľadom do budúcnosti. Mojim cieľom bolo to, čo nazývame trvalo udržateľný rozvoj, a to vo všetkých oblastiach a pre všetkých občanov mesta.
   Vtedy ešte nikto z nás netušil, že koncom desaťročia príde ekonomická kríza, ktorá bude mať dopad aj na samosprávu a bude znamenať obmedzenie rozvojových programov a zmenu priorít. Možno však, že jej pozitívom je fakt, že práve v krízových obdobiach sa ukáže schopnosť vedenia mesta a ľudí, ktorými som sa ako primátor obklopil. Im všetkým patrí moja vďaka za spoluprácu, obetavosť i priateľstvo. Nesmiem zabudnúť ani na súčasných či minulých poslancov mestského zastupiteľstva, z ktorých väčšina svojím pozitívnym prístupom a konkrétnou činnosťou prispela k rozvoju mesta.

l Pán primátor, čo považujete za najdôležitejšie v živote mesta v súčasnosti, v čase krízy, keď niektoré samosprávy nemajú peniaze ani na platy, mestské osvetlenie, šport či kultúru?

- Nášmu mestu nič také nehrozí! Opakovane ubezpečujem Pezinčanov, že aj v budúcnosti budú všetky vitálne funkcie mesta zachované. Našou prioritou zostávajú aj naďalej školy, školské zariadenia a sociálne služby. Vždy som v ekonomike presadzoval zásadu opatrnosti, nezadlžovania sa a zbytočného plytvania. Niektorí ma za to kritizovali, hovorili o mne ako o „držgrošovi“. Nikdy som mestské peniaze nedovolil použiť na luxus alebo zbytočnosti. Kritizovali ma za opatrné čerpanie fondov Európskej únie. Dnešok mi dal za pravdu. Mnohé mestá , ktoré brali granty EÚ na čokoľvek, dnes nemajú na udržateľnosť projektov či ich údržbu a prevádzkové náklady.
   Nikdy som tiež nepodliehal žiadnemu ovplyvňovaniu ani žiadnemu lobizmu či už zo strany podnikateľov alebo politikov.
   Seriózny, profesionálny a transparentný prístup ku každému, od prezidenta po bezdomovca mi zaručilo postavenie v profesnom združení primátorov i v stabilne vysokom hodnotení nášho mesta v rámci Slovenska. Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorí vás „nemusia“ aj keby ste im zniesli modré z neba. Anonymných a zbabelých kritikov sú plné diskusné fóra. Nevšímam si to a nečítam to. Držím sa príslovia o psoch, ktorí štekajú, dôležité je, že karavána ide ďalej. Či ešte lepšie príslovie našich starých mám, ktoré hovorili, že psí hlas do neba nedôjde.

l Pán primátor, pri takejto príležitosti sa na záver nášho rozhovoru iste treba opýtať aj na budúcnosť. Ako ju vnímate vy?

- Verím, že mi dá Pán Boh zdravie a dostatok energie dokončiť toto volebné obdobie a v tomto pracovnom nasadení. Mám pred sebou ešte celú polovicu volebného obdobia, a tak sa sústredím hlavne na to, aby dopady dnešnej krízy pocítili Pezinčania čo najmenej. O tom, čo bude potom, rozhodnú moji spoluobčania až v budúcich voľbách. V tejto profesii totiž neplatí, že kapitán opúšťa loď posledný...
 
(r)

Ohodnoťte článok: