Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

December 2012 / Prečítané 1497 krát
   želám vám pokojné a požehnané vianočné sviatky a tiež veľa zdravia, šťastia a úspechov v roku 2013. Som presvedčený, že neľahké časy, ktoré nás spoločne čakajú, nás ešte viac zomknú v našich rodinách, v pracovných kolektívoch i v mestskom občianskom spoločenstve. Veľmi si želám, aby sme sa v budúcom roku viac navzájom chápali, viac spolupracovali a najmä si navzájom viac pomáhali. Verím, že si všetci Pezinčania uvedomíme, že sme na jednej lodi a od každého z nás záleží, kam tá naša loď s menom „Pezinok“ dopláva.
 
Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

Ohodnoťte článok: