Nová kniha

November 2012 / Prečítané 836 krát
   Danica Štilichová-Suchoňová a Peter Štilicha spolu zostavili knihu o významnom slovenskom hudobnom skladateľovi , pezinskom rodákovi Eugenovi Suchoňovi nazvanú Denník z notovej osnovy. Kniha, ktorá vyšla aj vďaka finančnému príspevku mesta Pezinok je mimoriadnym záznamom doteraz nepublikovaným výberom listov, poznámok a zápiskov zo súkromnej zbierky. Kniha dokresľuje profil významného umelca a mimoriadneho človek, ktorý po celý život zostal verný svojej tvorbe, mravnému ideálu, ale aj láske k svojmu rodnému mestu.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: