Hradisko vo Svätom Jure – svedok dávnej minulosti

November 2012 / Prečítané 1085 krát
   Na výstave môžete vidieť unikátne keramické potrubie na prívod vody do cisterny či predmety každodenného použitia obyvateľov hradiska, ktorého vplyv zasahoval aj na územie súčasného Pezinka a okolia.   Výstava Hradisko vo Svätom Jure – Svedok dávnej minulosti Dňa 8.11. 2012 sa v Malokarpatskom múzeu v Pezinku uskutočnila vernisáž výstavy „Hradisko vo Svätom Jure – Svedok dávnej minulosti“. 

   Na výstave môžete vidieť unikátne keramické potrubie na prívod vody do cisterny či predmety každodenného použitia obyvateľov hradiska, ktorého vplyv zasahoval aj na územie súčasného Pezinka a okolia. 


   Výstava prezentuje staršie i novšie nálezy získané počas archeologických výskumov SNM v rokoch 1957-1962 a Malokarpatského múzea v Pezinku v rokoch 2006-2012. Prezentované artefakty dopĺňajú popisné texty o úlohe, ktorú toto miesto od nepamäti zohrávalo. Informácie sú sprevádzané bohatou obrazovou dokumentáciou. Návštevník má možnosť oboznámiť sa s najstaršími známymi pamiatkami od strednej doby bronzovej, cez dobu halštatskú, laténsku, rímsku a dobu sťahovania národov, až do čias včasného a vrcholného stredoveku. Najväčšiu pozornosť výstava venuje slovanskému osídleniu v 8.-10. storočí, kedy bolo hradisko významným hospodársko – správnym centrom Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy. Zaujímavosťou je i prezentácia unikátneho vodovodného potrubia z 13. storočia, z čias, kedy bolo hradisko sídlom grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Počas prehliadky sa môžete prostredníctvom videozáznamu krátko ponoriť do práce archeológa. Výstava potrvá do 3. 2. 2013. Jej nadstavbou je pedagogický program pre materské, základné a stredné školy pripravený múzejným pedagógom. Ste srdečne vítaní.
 
PhDr. Július Vavák, Malokarpatské múzeum v Pezinku
 

Ohodnoťte článok: