Hasiči si pripomínajú výročie

November 2012 / Prečítané 1320 krát
   Slovenskí hasiči si v tomto roku pripomínajú deväťdesiate výročie založenia Zemskej hasičskej jednoty Slovenska. A práve v tomto roku sa na Slovensku prvýkrát konalo valné zhromaždenie delegátov členských krajín CTIF – organizácie, ktorá združuje hasičské organizácie. Do Bratislavy pricestovali hasiči z dvadsiatich siedmich krajín, aby si zvolili nového prezidenta CTIF, ktorým sa stal Tore Eriksson.
   Pozoruhodným výročím je aj 300 rokov od úmrtia významného holandského hasiča Jana van der Heidena, ktorý sa zaslúžil o vynález hasičských hadíc. V holandskom Arnheime sa pri tejto
príležitosti konalo 20. rokovanie Medzinárodného pracovného združenia hasičov historikov z členských krajín CTIF, kde majú zastúpenie slovenskí hasiči. Vystúpil tu aj zástupca Slovenska v historickej komisii CTIF, vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec z Pezinka, ktorý tu v nemčine predstavil svoj príspevok o vývoji profesionálneho hasičstva na Slovensku. Budúci rok sa hasiči historici zídu v českej Přibyslavi.
 
Peter Ronec
 

Ohodnoťte článok: