Pozvánka na charitatívne podujatie - pomahajme si navzájom

November 2012 / Prečítané 952 krát
   Na sobotu 1. 12. 2012 sme v areáli grinavského futbalového ihriska pripravili charitatívne podujatie – Súťaž vo varení divinového gulášu a futbalový turnaj o Pezinský pohár. Výťažok z neho ako i sponzorské príspevky budú odovzdané rodine z Pezinka, ktorá potrebuje pomoc pre svoje dieťa. Pre tento ročník organizačný tím vybral trojročnú ALEX BELICOVÚ, s diagnózou DMO (detská mozgová obrna) diparetický syndróm, hypertonus na dolných končatinách. Vyzberané peniaze budu poukázané na potrebnú liečbu v ADELI MEDICAL CENTER.
   Ten, kto nemal svoje dieťa naozaj vážne choré a nemohol mu pomôcť, ťažko pochopí beznádej a bolesť rodičov z takto postihnutých rodín. Nikto si nezaslúži, aby takéto trápenie prežíval. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať podujatie, na konci ktorého, chceme vykúzliť úsmev a radosť v srdci aspoň jednému dieťaťu a jeho rodičom.
   V organizačnom tíme sa stretli Stanislav Slimák, PhDr. Milan Grell, Zita Joklová, Milan Košík, Daniel Tahotný, Juraj Galovič. Myšlienka oslovila aj primátora Mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu a ďalších sympatizantov. Partnerom projektu je TV PEZINOK, ktorá bude priebeh tohto podujatia sledovať a následne o ňom informovať.
   Veríme, že napriek ťažkej dobe sa nájde dostatok ľudí, ktorí podporia našu myšlienku a pomôžu ALEX, aby mohla chodiť.
 
Za organizátorov Stanislav Slimák
   Súťažné tímy na varenie gulášu alebo sponzori sa môžu hlásiť telefonicky na 0905 605 846 alebo mailom na stanislavslimak@gmail.com .
 

Ohodnoťte článok: