eTwinning – nástroj pre medzinárodnú spoluprácu medzi školami

November 2012 / Prečítané 1199 krát
   V dňoch 25. 10. – 27. 10. 2012 som mala možnosť zúčastniť sa na pracovnom stretnutí profesorov španielskeho jazyka v Madride. Stretlo sa tam takmer 100 pedagógov z Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Portugalska, Slovenskej republiky, Španielska a Českej republiky.
   Absolvovala som veľmi zaujímavé prednášky a dozvedela som sa, že eTwinning je komunita pre školy v Európe. Učitelia zo všetkých zapojených krajín sa môžu zaregistrovať a používať nástroje programu e Twin-ning ako „Desktop“ – pracovnú plochu a Twinspace – priestor na spoluprácu. Vďaka tomu sa môžu navzájom vyhľadávať, organizovať virtuálne stretnutia, vymieňať si nápady a praktické príklady, spájať sa do skupín, spoločne sa učiť prostredníctvom vzdelávacích aktivít a zapájať sa do online projektov.
   Online projekty sú vhodné na to, aby mohli mladí komunikovať so svojimi európskymi rovesníkmi. Projekty, ktoré sa realizujú minimálne medzi dvoma školami z rôznych krajín, sú pre triedy príležitosťou spolupracovať a pri tom využívať informačné a komunikačné technológie (IKT), ktoré sú vo veľkej miere obľúbené medzi dnešnou mládežou. Takto sa dá oživiť vyučovanie a do vyučovacieho procesu sa môžu zapojiť všetci.
   Získala som veľa tipov, ako spestriť hodiny, a nástroje, ktoré môžem nielen ja, ale aj veľa iných učiteľov použiť a pomocou nich zrealizovať zaujímavý projekt. Ako realizovať projekt sme sa dozvedeli na pracovnom seminári, kde nám názorne ukázali organizáciu projektu a stránky, pomocou ktorých sa dá uskutočniť (www.wiku.com   , www.photosynth.net , www.thinglink.com , www.piktochart.com , www.polldaddy.com , www.e-twinning.sk  ). Výhodou je, že organizácia takéhoto projektu si nevyžaduje žiadne povolenia alebo splnenie administratívnych podmienok a nie sú potrebné ani osobné stretnutia.
   Po názorných ukážkach sa konal pracovný workshop, kde sme si mohli reálne dohodnúť projekt s niektorým z profesorov z inej krajiny a názorne ukázať, ako sa bude realizovať, aký postup a aké pracovné postupy a nástroje použijeme a ako budeme komunikovať. Samozrejme, učitelia môžu využívať eTwinning rôznymi spôsobmi, napríklad: ako online zdroj nápadov a inšpirácie, nástroj na sieťovanie a budovanie komunity, riešenie na vyhľadávanie partnerov na realizáciu medzinárodných projektov, platformu pre spoluprácu medzi žiakmi a aj ako prostriedok profesionálneho rozvoja učiteľa.
   Na tomto výbornom stretnutí som sa zúčastnila vďaka Žilinskej univerzite, kde sídli Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá riadi činnosť eTwinningu na Slovensku.
 
Mgr. Zuzana Prachárová, Gymnázium Pezinok