Prehliadka bojových umení v Pezinku bola pestrá

November 2012 / Prečítané 1713 krát
   V sobotu 20. októbra sa v Judo hale v Pezinku uskutočnilo podujatie „Večer bojových umení Mesta Pezinok“. Tretí ročník tejto exhibície zorganizovala Mestská polícia Pezinok v spolupráci s 1. Judo Clubom Pezinok, 1. Karate Clubom Pezinok a tiež s Občianskym združením Spoločne proti kriminalite. V porovnaní s predošlými dvomi ročníkmi bol teraz program Večera bojových umení o niečo pestrejší. Mestská polícia Pezinok totiž tento rok oslavuje 20. výročie svojho založenia a pri tejto príležitosti pripravila pre divákov aj niekoľko nových zaujímavostí v ukážkach policajnej sebaobrany.
   Program pozostával z vystúpenia džudistov (1. Judo Club Pezinok), ďalej ste mohli vidieť tieňový boj na hudbu so skutočným samurajským mečom (MsP Pezinok), samurajské súboje (športový klub MsP Pezinok a OZ-SPK), vystúpenie karatistov (1. Karate Club Pezinok), sebaobrana ženy na ulici (MsP Pezinok), sebaobrana v podaní stredoškoláčky (športový klub MsP Pezinok), samurajská sebaobrana a ukážka boja s katanou na hudbu (športový klub OZ-SPK), akčné ukážky policajnej sebaobrany (MsP Pezinok), fotenie so samurajom v skutočnom japonskom brnení (športový klub OZ-SPK). Všetci, ktorí si Večer bojových umení mesta Pezinok nenechali ujsť, svojou prítomnosťou a tiež dobrovoľným vstupným podporili prevenčné aktivity pre deti v Pezinku.
Poďakovanie za Večer bojových umení Mesta Pezinok

   Mestská polícia Pezinok ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní nedávneho III. ročníka akcie s názvom „Večer bojových umení Mesta Pezinok“, ako aj za kvalitný priebeh celého podujatia. Osobitné poďakovanie patrí 1. Judo Clubu Pezinok, OZ-SPK, 1. Karate Clubu Pezinok a taktiež TV PEZINOK.
   Podľa množstva návštevníkov a záverečných ohlasov, môžeme s radosťou konštatovať, že náš program skutočne zaujal a dokonca našiel nových priaznivcov. Na záver ďakujeme všetkým návštevníkom podujatia za výbornú atmosféru a všetkým tým, ktorí nám prejavili priazeň. Mestská polícia Pezinok
(KG)