Mestské zastupiteľstvo zasadlo

November 2012 / Prečítané 837 krát
   XV. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutočnilo 13. novembra. Poslanci prerokovali, schválili alebo zobrali na vedomie celý rad dokumentov, ktoré sa dotýkali rovnako ekonomiky mesta ako aj prevodov a informácií. Medzi najdôležitejšie body rokovania patril bod č. 5 „Návrh VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, ktorému sa podrobne budeme venovať v decembrovom čísle Pezinčana. Zaujímavá bola aj informácia o začatí rokovania s obcou Limbach o zmene katastrálnych hraníc a výmene pozemkov. Možno málokto vie, že dnešné katastrálne hranice smerom na Slnečné údolie prechádzajú raz cestou, ba dokonca jej stredom, a inokedy je hranicou potok. Najbližšie zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku bude 13. decembra
 
 (ra)
 

Ohodnoťte článok: