Pýtame sa poslancov MsZ

November 2012 / Prečítané 1880 krát
   Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá:
Mgr. Božena Mizerová, poslankyňa za volebný obvod č. 3

1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?

- Vo volebnom obvode, kde som poslankyňou, je veľa vecí, ktoré považujem za dôležité.V prvom rade je to problém kvality bývania v súvislosti s ďalšou výstavbou na sídlisku Sever. Sídlisko ako také sa ďalej rozširuje, pokračuje výstavba bytových a rodinných domov a v tomto kontexte sú dotknutí obyvatelia ulíc, cez ktoré vedú prístupové komunikácie k staveniskám. Konkrétne bytový dom La vita, ku ktorému vedie jediná prístupová cesta cez ulicu Novomeského 16- 18 a obyvatelia týchto ulíc sa právom sťažujú.
   Ako problematické vidím okolie prírodného kúpaliska, s pribúdajúcimi nadstavbami nedostatok parkovacích miest, chýba občianska vybavenosť, doprava na sídlisko Sever najmä vo večerných a nočných hodinách, cyklochodník a chodník pre korčuliarov, cyklochodník, ktorý má byť riešený v rámci Panského chodníka a nebude realizovaný.
   Taktiež už veľa rokov pripomienkujeme prístupovú komunikáciu od prírodného kina k ZŠ Na bielenisku a ďalej k ZŠ Kupeckého, ktorá je vyše dvadsať rokov nevhodná ako prístupová cesta ku školám – keď naprší, deti musia chodiť po blate a brodiť sa vo vode nehovoriac o tom, že sú ešte ohrozované autami, ktoré využívajú priestor pri potoku na parkovanie.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Myslím, že v tom by nemal byť žiaden problém. Všetci poslanci mestského zastupiteľstva sú občanom k dispozícii buď prostredníctvom kontaktov uverejnených na webovej stránke mesta Pezinok, alebo prostredníctvom poslaneckých schránok na prízemí budovy Mestského úradu v Pezinku. Ani jeden z poslancov neodmietne občana, ktorý sa na neho obráti a nesúvisí to s volebnými obvodmi, pretože všetci poslanci sú v
prvom rade občanmi mesta a poslancami mesta.

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

- Napriek tomu, že v meste sa veľa vecí podarilo urobiť, samozrejme vždy niečo chýba.
   Vzhľadom na to, že sa venujem problematike školstva, trápi ma nedostatočná kapacita materských škôl. Treba povedať, že nie sme jediným mestom, kde majú tento problém, ale viac ako sto detí neumiestnených v predškolských zariadeniach je dosť. I keď mesto v tomto smere robí opatrenia- prístavba MŠ Bystrická, prestavba priestorov bývalej prokuratúry na Cajlanskej 7, určite by sa zišla nová budova materskej školy.
Taktiež mi veľmi chýba penzión pre seniorov. Populácia starne, ľudia sa dnes dožívajú vyššieho veku a každý má právo na dôstojnú starobu. Je medzi nami veľa ľudí, o ktorých sa nemá kto starať.
   Chýbajú nájomné byty, štartovacie byty pre mladých ľudí. Veď nie každý si môže dovoliť zobrať si hypotéku a zadĺžiť sa na celý život.
   Chýba tiež občianska vybavenosť na sídlisku Sever, Muškát, občania sídliska Muškát majú problém dostať sa do mesta...
   Bolo by toho ešte viac, verím však, že veľa vecí sa spoločnými silami podarí vyriešiť.
 
(r)
 

Ohodnoťte článok: