Voľné nebytové priestory

November 2012 / Prečítané 795 krát
                                               MESTO PEZINOK
                                                   PONÚKA

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY:

1. v zrekonštruovanom objekte na Radničnom nám. 9 v Pezinku
· miestnosť č. 225 o výmere 30,67 m2
· miestnosť č. 230a o výmere 25,00 m2
· miestnosť č. 216 o výmere 43,16 m2
· miestnosť č. 119 o výmere 65,42 m2
· miestnosť č. 120 o výmere 25,74 m2, spolu 91,16 m2

2. v budove na M. R. Štefánika 10 v Pezinku, na 2. nadzemnom podlaží budovy
· miestnosť č. 103 o podlahovej ploche 30,70 m2,
· miestnosť č. 102 o podlahovej ploche 38,00 m2,

3. v budove Starej Radnice, M.R.Štefánika č. 1
· miestnosť č. 113 o výmere 47,90 m2

Bližšie informácie vám radi poskytneme priamo na Mestskom úrade v Pezinku, majetkovoprávne oddelenie, kancelária č. 56 b), tel. č. 033/6901 176, e-mail:
katarina.mihalikova@msupezinok.sk .