Výsledky jesenného upratovania

November 2012 / Prečítané 879 krát
   Obyvatelia Pezinka opäť využili možnosť doviezť odpad zo svojich domácností do areálu bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. V dňoch 11. až 13. októbra tu prebiehal pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb zber objemného odpadu.
   Veľká časť dovezeného odpadu sa zhodnotila alebo uložila ako inertný odpad. Z celkového dovezeného množstva 181,57 ton sa odviezlo na zhodnotenie 42,08 t suchého komunálneho odpadu, 12 t biologického odpadu, 2,7 t pneumatík, 5,0 t skla a 1,33 t kovového odpadu. Na skládku inertného odpadu sa odviezlo 92,06 t drobného stavebného odpadu a zvyšný odpad, ktorý sa nedal zhodnotiť v množstve 26,40 t sa odviezol na skládku v Dubovej. Náklady na jednu tonu odpadu, ktoré pri kontajnerovom systéme sa pohybovali okolo 80 eur, boli pri tomto zbere vyčíslené na cca 23 eur. Do štatistiky zberu sa nedali zahrnúť vytriedené televízory, drobné domáce spotrebiče a biela technika, ktoré zatiaľ neprevzala spracovateľská firma.
   Na znížení nákladov má veľký podiel firma ecorec Slovensko s.r.o, – prevádzka na ul. Glejovka 15, ktorá poskytla Mestu počas zberu dva kontajnery a zadarmo odobrala suchý komunálny odpad. Za pneumatiky sme neplatili na skládke v Dubovej, pretože ich využila ako stavebný materiál pri rozširovaní skládky a drobný stavebný odpad sa po dlhom čase opäť vozil za výhodnú cenu do bývalého lomu Rudných baní. V súčasnosti ho prevádzkuje firma Metal Eco servis spol. s r.o.
 
(OM-OŽP)
 

Ohodnoťte článok: