Jedna otázka primátorovi

November 2012 / Prečítané 1576 krát
l Na zasadaní mestského zastupiteľstva 13. novembra ste sa kriticky vyjadrili k problematike objektívnosti spravodajského portálu, ktorého redaktor pán Volek z Modry sníma kamerou rokovanie MsZ a komentuje dianie v našom meste na svojom spravodajskom portáli Pezinok online. Niektorí poslanci sa dokonca vyjadrili, že si neželajú, aby boli snímaní týmto médiom, keďže celé rokovanie MsZ sníma TV Pezinok a jej záznam je k dispozícii verejnosti.
   Čo vás viedlo ku kritike tohto portálu?


- Moja generácia má ešte v živej pamäti výrok jedného z jej hlavných protagonistov, hudobníka a divadelníka Viktora Šajnohu a jeho obľúbené heslo: „Zachovajte kľud – udržujte paniku!“ Na tento absurdný výrok som si spomenul nedávno v súvislosti s článkami na spravodajskom portáli Pezinok online, (Poslancom je nebezpečný odpad v Pezinku ľahostajný a V Pezinku môže skončiť až 20 000 ton nebezpečného odpadu) ktoré sa venovali pezinskej firme EBA. Tá už dve desaťročia sídli na Šenkvickej ceste za viaduktom a venuje sa spracovaniu biologicky rozložiteľných odpadov. Okrem iných aj tých z Pezinka: konkrétne sem vozíme pokosenú trávu a iný bioodpad. Pezinčania si iste spomenú na časy, keď dostávali zdarma vrecia humusu, ktorý bol jedným z produktov tejto firmy. Nedávno firma rozšírila svoju činnosť o 20 000 ton ročne a získala k tomu všetky povolenia štátnych orgánov. Jedným z nich bolo aj vyjadrenie mesta . A tu práve nastal problém, ktorý redaktor Pezinok online nafúkol skoro do katastrofického scenára. Týkal sa spracovania biologického odpadu napr. aj biodegradáciou. V praxi to znamenalo len to, že EBA zvyšuje svoje kapacity a rozširuje katalóg druhov odpadu, pričom budú zabezpečené a kontrolované nielen výrobné, ale aj ekologické parametre. Tak ako doteraz, pretože firma je i dnes pravidelne kontrolovaná a monitorovaná, ako každý výrobca odpadov (vrátane nebezpečných) pre palivo do cementárne alebo na ďalšie spracovanie a využitie. Novinár tiež zamlčal, že tento odpad sa spracuje a zdrží na území firmy len 4 dni a jeho spracovanie nie je ekologicky závadné, ako to na spomínanom zasadaní MsZ potvrdili aj poslanci, pani Zuzana Čaputová a pán Pavel Alexy.
   Redaktor Pezinok online sa už v septembri obrátil na poslancov s otázkou, či o takejto aktivite vedia a či s ňou súhlasia. Niektorí nevedeli a niektorí neodpovedali, pretože už mali predchádzajúce skúsenosti s „objektívnosťou“ tejto stránky. Redakcia v jednom zo spomínaných článkov obvinila dokonca primátora mesta, že podpísal stanovisko, v ktorom sa hovorí o tom, že možno upustiť od posudzovanie vplyvov na životné prostredie, keďže v činnosti firmy sa nič nemení a 14 štátnych orgánov a inštitúcií už vyjadrilo svoj súhlas. Prirodzene, svoje tvrdenie si redakcia neoverila, a tak ani nezistila (!?), že primátor nemohol dokument podpísať, lebo bol v tom čase v zahraničí. Rovnako si redakcia neoverila ani ďalšie skutočnosti, pričom jej informácia už spustila lavínu dohadov a dezinformácii. Činnosť firmy a mesta bola okamžite spájaná so skládkou v Novej jame. Panika zasiahla aj diskusné fórum. Hlásili sa najmä tí, čo si potrebovali do vedenia mesta „kopnúť“ a činnosť firmy spochybniť. Zvláštne, že tak ako aj v iných prípadoch vedenie mesta nikto nekontaktoval a fakty, ktoré Mesto poskytlo neboli vôbec spomenuté. Nie je to po prvýkrát. Podobne to bolo aj v prípade, keď Pezinok online písal o územnom pláne, oprave budovy ZUŠ na Štefánikovej ulici o problematike nedostatočnej kapacity materských škôl či o problémoch ZŠ Orešie. Objavili sa dokonca aj bilboardy ktoré tieto údajné problémy mesta mali ešte zvýrazniť. Aj v mnohých ďalších článkoch je činnosť mesta často spochybňovaná, podávaná tendenčne, informácie sú uverejňované selektívne.
   Okrem oprávnenej otázky CUI BONO, teda v čí prospech podáva Pezinok online takéto tendenčné a často aj zavádzajúce a nepravdivé informácie si kladieme aj otázku, či je to len náhoda alebo zámer ? Alebo je to aj preto, že komunálne i župné voľby sa už pomaly blížia?
 
(r)

Ohodnoťte článok: