Výhody mediácie budú Pezinčanom prístupnejšie

November 2012 / Prečítané 1710 krát
   V novembri 2012 uzavrie Mesto Pezinok Dohodu o partnerstve a spolupráci pri poskytovaní mediačnej činnosti s Mediačno – konzultačným centrom SOVA.
   Naše mesto sa tak pridá do rodiny samospráv, ktoré riešia problémové situácie moderným, rýchlym a hlavne finančne výhodnejším spôsobom než je súdne konanie.
   Podpisom tejto Dohody bude Mesto Pezinok sprostredkovávať svojim obyvateľom možnosť riešiť ich konfliktné životné situácie slušnou formou, za pomoci mediátora.
   Úvodná konzultácia o vhodnosti sporu na mediáciu je bezplatná.
   O mediácii a jej výhodách sa dozviete viac na stránke Mediačno-konzultačnéhocentra SOVA www.mkcsova.sk .

Pár základných info o mediácii:
- mediácia je mimosúdne konanie, v ktorom mediátor pomáha stranám, aby riešili svoju konfliktnú situáciu a dospeli k dohode - mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v prípadoch, keď sú obidve strany sporu v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej riešiť svoj spor bez pomoci tretej osoby
- mediáciou možno riešiť všetky druhy sporov, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinných, obchodných, záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov
- mediátor motivuje strany sporu k vzájomnej dohode
- mediácia sa spravidla úspešne končí dohodou, ktorá má písomnú formu a ktorá je pre strany zúčastnené na mediácii záväzná
- na základe tejto dohody ak je spísaná vo forme notárskej zápisnice, prípadne schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom, môže byť podaný návrh na vykonanie exekúcie
- výhody mediácie: šetrí čas, šetrí finančné prostriedky, je dobrovoľná a ústretová, nezhoršuje vzťahy strán sporu, je diskrétna.
 
(r)

Ohodnoťte článok: