Územný plán aktuálne

November 2012 / Prečítané 2534 krát
   Po predstavení súborného stanoviska k Územnému plánu mesta Pezinok verejnosti v auguste t. r. prišlo k nemu skoro dvesto pripomienok, hlavne od fyzických osôb. Veľkú väčšinu tvorili opakované požiadavky, ktoré boli už niekoľkokrát zamietnuté aj s uvedením dôvodu. Oveľa paradoxnejšie je, že prišli aj úplne nové, čo nasvedčuje tomu, že niektorí občania sa „zobudili“ až teraz, po hodine dvanástej.
   Zdá sa mi preto zarážajúce, že dnes, keď sa nachádzame v poslednom štádiu pred schválením ÚP v mestskom zastupiteľstve (po kladnom vyjadrení Krajského stavebného úradu, ktorí si, mimochodom, vyžiadal predĺženie termínu do 11. 11. a ani po tomto termíne vyjadrenie nezaslal!), prichádzajú občania, dokonca aj niektorí poslanci (viď stretnutie vo Vinárskom dome 8. októbra) s názorom, že ich pripomienky neboli zohľadnené, prerokované, alebo že sú dokonca nespokojní s odpoveďou či navrhovaným riešením. Mám vážne podozrenie, že si neuvedomujú, že príde k zabrzdeniu schvaľovacieho procesu nového územného plánu Možno súčasný stav, keď ešte musíme rozhodovať podľa starého ÚP, niekomu veľmi vyhovuje. Prekvapuje ma to už aj preto, že mnohé opakujúce sa pripomienky už dávno spracovala spoločnosť Aurex, ktorá tento ÚP už niekoľko rokov pripravuje. Mimochodom, jedná sa o spoločnosť, ktorá robí územné plány miest a obcí už dvadsať rokov, momentálne, okrem iného, aj pre Bratislavský samosprávny kraj. Ešte nikdy dosiaľ som sa nestretol s prípadom, že by niekto ich prácu spochybňoval a najmä nie ľudia, ktorí nemajú o územnom plánovaní ani potuchy.
   Je však prirodzené, a platí to nielen pre Aurex, ale hlavne pre Mesto, že všetkým požiadavkám sa vyhovieť nedá. Opakovane sme upozorňovali na to, že ÚP má priniesť nielen nové riešenia, ale aj limity v zastavanosti, regulatívy v počte obyvateľov, perspektívy v budovaní infraštruktúry, ale hlavne víziu rozvoja mesta Pezinok na ďalších dvadsať rokov. Chápem, že to nevyhovuje všetkým žiadateľom o zmenu územného plánu a najmä to nevyhovuje developerom, ktorí by najradšej zastavali každú voľnú plochu, každú lúku či vinohrad. A je jedno, či sú to Pezinčania alebo cezpoľní. Je iste každému z nás jasné, že problémy, ktoré by tým vznikli, by v budúcnosti muselo riešiť mesto a jeho občania. Hlavne, že oni by zarobili a ako sa hovorí „boli by za vodou“. V dnešnej dobe ich totiž nič na svete neprinúti, aby sa podieľali napríklad na výstavbe materskej školy, ihriska či ciest alebo chodníkov.
   Nadchádzajúci čas bude teda tým rozhodujúcim v niekoľkoročnom procese tvorby nového územného plánu mesta. Budem preto rád, keď aj občania nášho mesta budú mať možnosť vidieť, kto aké záujmy sleduje a kto chce schvaľovací proces zabrzdiť. Kto chce nový územný plán v prospech občanov nášho mesta a kto „kope“ za tých, ktorí chcú len jednoducho zarobiť.
 
Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok
 

Ohodnoťte článok: