Školská basketbalová liga

Október 2012 / Prečítané 1266 krát
VISTA REAL CUP 2012/2013
   V závere mesiaca septembra sa uskutočnilo stretnutie zástupcov zainteresovaných škôl v súvislosti s predstavením dopracovaného projektu školskej basketbalovej ligy. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde hlavného partnera projektu. Obsahom tohto stretnutia bolo predstaviť systém dlhodobej súťaže ako aj všetky náležitosti spojené s organizačným a materiálnotechnickým zabezpečením a oboznámením s ním. Nadšenie u žiakov a rodičov detí nás priviedlo k myšlienke rozšíriť okruh škôl aj mimo mesta Pezinok a tak sme do nového ročníka zapojili aj školy z Modry, Svätého Jura a Šenkvíc. Úroveň súťaže z minuleho roku nás presvedčila o správnosti postupu a dodala energiu pokračovať v myšlienke venovať sa deťom. Zároveň sa chceme poďakovať hlavnému partnerovi projektu organizačno technickému personálu ligy ako aj všetkým sponzorom za finančnú pomoc. Veríme, že súťaž ako taká prinesie školám nielen záujem o športovanie, ale objavíme aj talenty, ktoré sa budú tomuto športu venovať aj v budúcnosti. Organizátor che priniesť do škôl záujem o šport a basketbal, ktorý k tomuto mestu patrí. Školská liga začína 30. 10. 2012 turnajom na ZŠ Fándlyho za účasti škôl Pezinka a okolia.
 
Ing. Daniel Babiš

 
1. turnaj skupín A a B sa uskutoční v utorok 30.októbra 2012 v telocvični ZŠ Fándlyho

Vylosovanie I.turnaja s časmi začiatkov zápasov:

1. A1 vs. A2 Fándlyho - Bielenisko (8.15 hod.)
3. B1 vs. B2 Kupeckého - Gymnázium (9.05 hod.)
2. A3 vs. A4 Svätý Jur – Šenkvice (10.25 hod.)
4. B3 vs. B4 Orešie - Modra (11.15 hod.)
5. A1 vs. A3 Fándlyho – Svätý Jur (12.05 hod.)
6. B1 vs. B3 Kupeckého - Orešie (12.55 hod.)