Pozvánka na výstavu

Október 2012 / Prečítané 709 krát
Hradisko vo Sv. Jure – svedok dávnej minulosti
   V čase 8. 11. 2012 – 3. 2. 2013 sa uskutoční v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku výstava venovaná jednému z najvýznamnejších opevnených sídiel v Malých Karpatoch, ležiacemu v horách nad Svätým Jurom. Prvé archeologické výskumy na hradisku prebehli koncom 50. a na začiatku 60. rokov 20. storočia pod vedením PhDr. Ľ. Kraskovskej zo Slovenského národného múzea. Od roku 2006 realizuje na nálezisku výskum Malokarpatské múzeum v Pezinku pod vedením Júliusa Vaváka.
   Výstava prináša zaujímavý pohľad na osud lokality cez dochované pamiatky po jej dočasných či stálych obyvateľoch zo zbierok SNM-Archeologického múzea a Malokarpatského múzea v Pezinku. Prezentované budú doklady o živote ľudí od doby bronzovej cez dobu halštatskú, kedy bolo miesto po prvýkrát osídlené, ďalej nálezy z doby rímskej a doby sťahovania národov, kedy miesto slúžilo ako útočisko. Najväčší rozmach zaznamenala lokalita v čase slovanského osídlenia (8.-10. stor.), kedy bolo významným regionálnym hradiskom Nitrianskeho kniežatstva a neskôr Veľkej Moravy. Priestor hradiska využili na začiatku 13. storočia grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Po vybudovaní hradu Biely kameň bolo miesto využívané ako opevnené refúgium.
   Srdečne vás pozývame na našu výstavu, spoznajte dávneho svedka minulosti. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. 11. 2012 o 17.00 h. Kurátor: PhDr. Július Vavák Malokarpatské múzeum v Pezinku.

Ohodnoťte článok: